PDF

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Datum laatste herziening: 06-06-2022

Onze voorwaarden

Hallo en welkom! Bedankt dat u de tijd neemt om deze gebruiksvoorwaarden (de ‘Voorwaarden’) te lezen.
Deze Voorwaarden zijn belangrijk omdat ze, samen met onze boekingsbevestiging die u per e-mail ontvangt (de ’Boekingsbevestiging’) en de Algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Reisbureaus en Touroperators (ANVR), de juridische voorwaarden omvatten die van toepassing zijn op de Reisservices die via onze Service aan u ter beschikking worden gesteld. Ze zijn ook van toepassing op uw interactie en communicatie met ons via onze Service.
ANVR-voorwaarden’ betekent de Reisvoorwaarden voor pakketreizen van de Nederlandse Vereniging van Reisbureaus en Touroperators (de ‘ANVR-Reisvoorwaarden pakketreizen’) en de Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten van de Nederlandse Vereniging van Reisbureaus en Touroperators (de ‘ANVR-Boekingsvoorwaarden losse reisdiensten’). Naast de ANVR-Boekingsvoorwaarden losse reisdiensten zijn mogelijk ook de Voorwaarden voor gekoppelde reisarrangementen van de Nederlandse Vereniging van Reisbureaus en Touroperators (de ‘GRA-voorwaarden’) van toepassing.
Afhankelijk van welke Reisservice u via onze Service boekt, zijn op een dergelijke boeking, naast deze Voorwaarden, de ANVR-voorwaarden als volgt van toepassing:
 • De ANVR-Reisvoorwaarden pakketreizen zijn van toepassing als u via onze Service een Pakketreis (zoals gedefinieerd in Artikel 6 (Pakketreizen)) boekt die volledig door Expedia Travel is gecombineerd en georganiseerd.
 • De ANVR-Boekingsvoorwaarden losse reisdiensten zijn van toepassing als u via onze Service een of meer op zichzelf staande Reisservices boekt (bijvoorbeeld een verblijf of vlucht), tenzij de ANVR-Reisvoorwaarden pakketreizen van toepassing zijn.
 • In aanvulling op de ANVR-Boekingsvoorwaarden losse reisdiensten zijn bij een Gekoppeld reisarrangement (zoals gedefinieerd in Artikel 6 (Pakketreizen)) de GRA-voorwaarden van toepassing.
U vindt de ANVR-voorwaarden hier: https://www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf.
Deze Voorwaarden zijn een aanvulling op (en wijken op een aantal punten, indien aangegeven, af van) de ANVR-voorwaarden. Als u deze Voorwaarden en de ANVR-voorwaarden niet accepteert, is het niet mogelijk om verder te gaan met het boekingsproces.
U kunt onze Service alleen gebruiken als u deze Voorwaarden accepteert. Ook als u een Reisservice wilt boeken, dient u deze Voorwaarden te accepteren. Als u deze Voorwaarden niet accepteert, dient u onze Service niet te gebruiken en geen Reisservice te boeken.
We kunnen deze Voorwaarden op enig moment wijzigen en u dient de gewijzigde Voorwaarden dan te accepteren om onze Service te kunnen blijven gebruiken. We raden u aan een exemplaar van deze Voorwaarden op te slaan of af te drukken.
In deze Voorwaarden:
Verwijzen ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’ naar Expedia, Inc., een onderneming opgericht in de staat Washington, gevestigd te 1111 Expedia Group Way West, Seattle, WA 98119, VS die onze Service levert.
Verwijst 'Expedia Travel’ naar Travelscape LLC, een onderneming die is geregistreerd en gevestigd in de VS op het adres 10190 Covington Cross Drive, Suite 300, Las Vegas, NV 89144.
Verwijst ’ons Concern’ naar ons, onze dochterondernemingen en partnerbedrijven.
Verwijst ’onze Partners’ naar enige aangesloten, co-branded of gekoppelde website via welke ons Concern inhoud of service aanbiedt.
Verwijst ’onze Service’ naar het beschikbaar stellen van onze websites, apps en online tools.
Verwijst ’Reisservices’ naar de reisservices die u via onze Service ter beschikking worden gesteld door de betreffende Reisaanbieder(s), zoals een verblijf in een accommodatie, vluchten, autohuur of activiteiten.
Verwijst ’Reisaanbieder’ naar de reisleverancier die de Reisservices via onze Service aan u ter beschikking stelt.
Verwijst ’u’ naar u, de reiziger, wanneer u onze Service gebruikt of via onze Service een boeking doet.
Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door.
Artikel 1 Regels en beperkingen
Naast deze Voorwaarden en de ANVR-voorwaarden zijn op uw boeking ook andere voorwaarden en bepalingen van Reisaanbieders (zoals de vervoersvoorwaarden van een luchtvaartmaatschappij of de algemene voorwaarden van een accommodatie) van toepassing (’Regels en beperkingen’).
Als u een boeking wilt doen, dient u de Regels en beperkingen van de door u geselecteerde Reisaanbieder te accepteren (zoals betaling van verschuldigde bedragen, restitutiebeleid, boetes, beschikbaarheidsbeperkingen en gebruikmaking van deals of services, enz.). De betreffende Regels en beperkingen worden u kenbaar gemaakt voordat u een boeking doet en zijn door verwijzing opgenomen in deze Voorwaarden.
Als u inbreuk maakt op de Regels en beperkingen van een Reisaanbieder, kan uw boeking worden geannuleerd en kan u de toegang tot de betreffende Reisservice worden ontzegd. Mogelijk raakt u ook het geld kwijt dat u voor een dergelijke boeking heeft betaald en belasten wij of de Reisaanbieder uw rekening voor kosten die wij of de Reisaanbieder door een dergelijke schending hebben opgelopen.
Reisaanbieders kunnen individuele personen zijn die handelen als consument-naar-consument of professionals die handelen als bedrijf-naar-consument. Reisaanbieders die ons hebben laten weten als een individuele persoon (geen professional) te handelen, worden in onze Service aangeduid als particuliere gastheer of -vrouw of particuliere aanbieder. Als u met een individuele persoon een overeenkomst aangaat tussen consumenten, dient u er rekening mee te houden dat het consumentenrecht niet van toepassing is op uw contract met de Reisaanbieder. De Reisaanbieder is uitsluitend verantwoordelijk voor diens beslissing om te handelen als een consument of als een bedrijf en voor verklaringen aan u ten aanzien van hun status.
In bepaalde landen geldt dat, wanneer betaling wordt geïnd op het moment dat de boeking wordt gedaan, Expedia Travel mogelijk de Reisaanbieder is met als doel de Reisservice aan u beschikbaar te stellen, inclusief maar niet beperkt tot Reisservices die in de Europese Unie worden geleverd ingevolge Artikel 28 en Artikel 306-310 van de btw-richtlijn van de EU [2006/112/EG] en enige overeenkomstige nationale wetgeving in een land. In dergelijke gevallen zijn de Regels en beperkingen de algemene voorwaarden van de onderliggende leverancier (zoals de vervoersvoorwaarden van een luchtvaartmaatschappij, de algemene voorwaarden van een accommodatie of de huurovereenkomst van een autoverhuurbedrijf).
Artikel 2 Onze Service gebruiken
Onze regels
We bieden onze Service aan om u te helpen informatie te vinden over Reisservices en om u te assisteren bij het boeken van die Reisservices. Het aanbieden van deze Service dient geen enkel ander doel.
We streven ernaar u via onze Service veel reisopties aan te bieden. Onze Service voorziet niet in een limitatieve opsomming van reisopties die beschikbaar zijn op een bepaalde bestemming of in reactie op een bepaalde zoekopdracht. Reisservices die via onze Service kunnen worden geboekt en aanvullende reisopties zijn mogelijk ook beschikbaar via andere distributiekanalen.
U gaat akkoord met het volgende:
 • U gebruikt onze Service uitsluitend voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
 • U bent ten minste 18 jaar oud en u hebt de wettelijke bevoegdheid om contracten aan te gaan.
 • U gebruikt onze Service op wettige wijze en overeenkomstig deze Voorwaarden.
 • Alle informatie die u verstrekt, is waar, accuraat, actueel en volledig.
 • Als u een account bij ons heeft:
  • Beschermt u uw accountgegevens.
  • Bent u verantwoordelijk voor het gebruik van uw account door uzelf of door anderen.
 • Als u namens anderen boekt:
  • Verkrijgt u hun toestemming voordat u uit hun naam handelt.
  • Informeert u hen over de voorwaarden die op de boeking van toepassing zijn (inclusief de Regels en beperkingen) en verzekert u zich ervan dat ze met dergelijke voorwaarden instemmen.
  • Bent u verantwoordelijk voor de betaling van verschuldigde bedragen, voor het indienen van wijzigings-/annuleringsverzoeken en voor alle overige zaken die op de boeking betrekking hebben.
U gaat er ook mee akkoord de volgende handelingen niet uit te voeren:
 • Valse of frauduleuze boekingen doen.
 • Enige inhoud op onze Service bekijken, monitoren of kopiëren met behulp van een robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde methode of handmatig proces.
 • De beperkingen in robotuitsluitingsheaders op onze Service te schenden of andere ingestelde maatregelen om toegang tot onze Service te voorkomen of beperken, te omzeilen.
 • Acties uitvoeren die een onredelijke of grote belasting van onze infrastructuur tot gevolg hebben of zouden kunnen hebben.
 • Deeplinken naar enig deel van onze Service.
 • Enig deel van onze Service ’framen’, ’spiegelen’ of anderszins opnemen in enige andere website.
Toegang
We kunnen iedereen op enig moment en om elke geldige reden de toegang tot onze Service ontzeggen. We kunnen ook op enig moment verbeteringen en veranderingen doorvoeren in onze Service.
Hoe we uw zoekresultaten ordenen
Er zijn veel reisopties beschikbaar via onze Service en we willen uw zoekresultaten zo relevant mogelijk maken. Op de pagina met zoekresultaten kunt u selecteren hoe uw resultaten moeten worden geordend en filteropties gebruiken om resultaten te prioriteren op basis van door u gekozen voorkeuren, zoals tarief, gastenbeoordelingscore of andere criteria. Als u deze functies niet gebruikt, ziet u onze standaardordening van resultaten die hier wordt toegelicht.
In uw zoekresultaten geven we soms ook reisopties weer in de vorm van betaalde commerciële vermeldingen van onze Reisaanbieders. Dergelijke reisopties zijn duidelijk voorzien van het label ’Advertentie’ of van een soortgelijk label, zodat u ze van andere reisopties kunt onderscheiden.
Doorverwijzingen en boekingsservices van derden
Als u vanuit onze Service naar een boekingsservice van een derde partij wordt geleid om een reisboeking te doen, houd er dan rekening mee dat boekingen via een dergelijke boekingsservice rechtstreeks worden gedaan bij de derde partij en niet bij ons. We zijn niet verantwoordelijk voor boekingen via boekingsservices van derden en we zijn ten opzichte van u niet aansprakelijk voor dergelijke boekingen, behalve als ze deel uitmaken van een gekoppeld reisarrangement zoals gedefinieerd en toegelicht in Artikel 6 (Pakketreizen). De algemene voorwaarden van de externe serviceprovider vermelden welke rechten u heeft ten opzichte van de provider en leggen uit in hoeverre deze ten opzichte van u aansprakelijk is. Als de boeking die u doet bij een externe serviceprovider deel uitmaakt van een gekoppeld reisarrangement, gelden bepaalde beschermingsmaatregelen volgens welke we uw betalingen aan ons voor services die vanwege onze insolventie niet zijn geleverd, kunnen restitueren.
Artikel 3 Een boeking bevestigen
De Boekingsbevestiging vermeldt de essentiële elementen van uw boeking, zoals de beschrijving van de geboekte Reisservice(s) en de prijs.
We sturen de Boekingsbevestiging en eventuele relevante reisdocumenten naar het e-mailadres dat u opgeeft wanneer u boekt. Als u binnen 24 uur na het doen van de boeking geen Boekingsbevestiging ontvangt, neemt u contact op met ons.
Artikel 4 Betaling
Prijs
De prijs van de Reisservice(s) wordt in onze Service weergegeven, met uitzondering van situaties waarin deze overduidelijk fout is.
Prijzen voor Reisservices zijn dynamisch en kunnen op enig moment worden gewijzigd. Prijswijzigingen hebben geen invloed op boekingen die al zijn geaccepteerd, met uitzondering van situaties waarin overduidelijk sprake is van een fout. We vermelden veel Reisservices en we doen ons best om ervoor te zorgen dat de weergegeven prijs correct is. We behouden ons het recht voor verkeerde prijzen in onze Service te corrigeren.
Als er duidelijk sprake is van een fout en u een boeking heeft gedaan, bieden we u de mogelijkheid uw boeking te behouden door de juiste prijs te betalen of annuleren we uw boeking zonder boete. We zijn niet verplicht om Reisservices aan u beschikbaar te stellen tegen een onjuiste (lagere) prijs, zelfs niet nadat u een Boekingsbevestiging heeft ontvangen, als redelijkerwijs kan worden gesteld dat u de fout had moeten opmerken.
Belastingen
De prijzen die in onze Service worden weergegeven, zijn mogelijk inclusief belastingen of belastingtoeslagen. In dergelijke belastingen of belastingtoeslagen kunnen bedragen zijn opgenomen die betrekking hebben op btw, belasting op goederen en diensten, verkoopbelasting, verblijfsbelasting en andere belastingen van overeenkomstige aard.
In bepaalde rechtsgebieden bent u mogelijk verantwoordelijk voor het betalen van lokale belastingen die door lokale belastingautoriteiten worden opgelegd (zoals toeristenbelasting). Dergelijke lokale belastingen worden u mogelijk door ons Concern of door de Reisaanbieder in rekening gebracht. Ons Concern informeert u voordat u uw boeking afrondt over eventuele lokale belastingen die u verschuldigd bent, voor zover de Reisaanbieder ons Concern van dergelijke belastingen op de hoogte heeft gesteld.
Het bedrag aan lokale belastingen kan wijzigen in de tijd tussen de boekingsdatum en de verblijfsdatum. Als belastingen voorafgaand aan uw verblijfsdatum worden gewijzigd, dient u mogelijk hogere belastingen te betalen.
Verwerking van betalingen
Voor bepaalde Reisservices, zoals een Pakket (zoals gedefinieerd in Artikel 6 (Pakketreizen), worden mogelijk door meerdere partijen kosten in rekening gebracht (zoals wordt weergegeven op het afschrift van uw betalingsmethode). Het totaalbedrag dat in rekening wordt gebracht, overschrijdt echter niet de totale prijs van de Reisservices.
Als op het moment van uw boeking een betaling wordt geïnd en voldaan in de lokale valuta van onze Service (waar relevant), is het bedrijf dat die betaling int (via externe betalingsverwerkers) en dat uw betalingsmethode belast, het bedrijf dat in de onderstaande tabel wordt vermeld naast de betreffende locatie van onze Service.
Locatie
Ons bedrijf dat uw betaling int
Oostenrijk, Bahrein, België, Bulgarije, China, Denemarken, Egypte, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Indonesië, Ierland, Italië, Jordanië, Koeweit, Libanon, Maleisië, Marokko, Nederland, Noorwegen, Oman, Qatar, Filipijnen, Portugal, Roemenië, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Taiwan, Thailand, Turkije, Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam
Travel Partner Exchange S.L.
Australië
Travelscape, LLC. een in Australië geregistreerd bedrijf
Brazilië
Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda.
Argentinië, Chili, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panama, Peru, Venezuela
Travelscape, LLC.
Canada
TPX Travel Canada ULC
Hongkong
Travel Partner Exchange Hong Kong Limited
India
Hotels.com India Private Limited
Japan
Travel Partner Exchange Japan KK
Korea
Travel Partner Exchange Korea Co., Ltd.
Mexico
Expedia Mexico, S de R. L. de C.V.
Nieuw-Zeeland
Travel Partner Exchange New Zealand Ltd.
Singapore
Travel Partner Exchange Singapore Pte. Ltd.
Zwitserland
Travel Partner Exchange Switzerland Limited
Verenigd Koninkrijk
Travel Partner Exchange UK Limited
Verenigde Staten
Travelscape, LLC.
In afwijking van de paragraaf over toepasselijk recht en jurisdictie in Artikel 15 (Algemeen) van deze Voorwaarden geldt dat als een van onze bedrijven (zoals vermeld in bovenstaande tabel) uw betaling int (via externe betalingsverwerkers) en uw betalingsmethode belast, op die betalingstransactie het recht van de locatie van het betreffende bedrijf van toepassing is.
Opgeslagen betalingsgegevens
In onze Privacyverklaring is informatie opgenomen over hoe we uw betalings- en rekeninggegevens gebruiken als u ervoor kiest om een creditcard, betaalkaart of andere betaalmethode door ons te laten opslaan voor toekomstig gebruik.
Betalingscontrole
U staat het betreffende bedrijf (zoals vermeld in bovenstaande tabel) of de Reisaanbieder het volgende toe:
 1. Uw betalingsmethode te controleren door verkrijging van een preauthorisatie, het in rekening brengen van een klein bedrag of aan de hand van andere verificatiemethoden.
 2. Na controle uw betalingsmethode te belasten.
Bankkosten
Sommige banken en creditcardbedrijven brengen toeslagen in rekening voor internationale of grensoverschrijdende transacties. Als u bijvoorbeeld boekt met een kaart die is uitgegeven in een ander land dan het land waarin de Reisaanbieder is gevestigd of als u een transactie uitvoert in een andere valuta dan de lokale valuta van onze Service, kan het bedrijf dat de kaart heeft uitgegeven u een toeslag in rekening brengen voor internationale of grensoverschrijdende transacties.
Sommige banken en creditcardbedrijven brengen ook kosten in rekening voor het omwisselen van valuta. Als u bijvoorbeeld boekt in een andere valuta dan de valuta van uw creditcard, kan uw creditcardbedrijf het boekingsbedrag omzetten naar de valuta van uw creditcard en u omwisselkosten in rekening brengen.
Neem contact op met uw bank of creditcardbedrijf als u vragen heeft over deze toeslagen of de wisselkoers die op uw boeking is toegepast. Ons Concern is niet betrokken bij of verantwoordelijk voor vergoedingen die betrekking hebben op variërende wisselkoersen en kosten van banken of creditcardbedrijven.
Alternatieve betalingsmethoden
We werken mogelijk samen met aanbieders van alternatieve betalingsmethoden (zoals financieringsmaatschappijen) om onze reizigers alternatieve betalingsmethoden te kunnen aanbieden. Aanbieders van alternatieve betalingsmethoden, hun producten of services worden niet door ons Concern onderschreven of aanbevolen. Ons Concern is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de handelingen of nalatigheden van enige aanbieder van alternatieve betalingsmethoden. Uw gebruik van de betalingsmethode van een dergelijke aanbieder is voor uw eigen risico en valt onder de algemene voorwaarden van een dergelijke aanbieder.
Valutaconversie
Tarieven voor valutaconversie die in onze Service worden weergegeven, zijn gebaseerd op openbare bronnen en de dan geldende wisselkoersen, die op het moment van reizen anders kunnen zijn. Dergelijke tarieven worden uitsluitend ter informatie aangeboden en ons Concern biedt geen garantie ten aanzien van de juistheid van dergelijke tarieven.
Fraude
Als een boeking of account tekenen vertoont van fraude, misbruik, associatie met een door de overheid gesanctioneerde persoon of entiteit of andere verdachte activiteiten, kunnen we u om extra informatie vragen.
Als we vaststellen dat een boeking of account redelijkerwijs in verband kan worden gebracht met frauduleuze of verdachte activiteiten, kunnen we het volgende doen:
 • Boekingen op uw naam, e-mailadres of account annuleren.
 • Gekoppelde accounts sluiten.
 • Juridische actie ondernemen, waaronder u aansprakelijk stellen voor enig verlies.
Neem contact met ons op over het annuleren van een boeking of sluiten van een account.
Artikel 5 Een boeking annuleren of wijzigen
Annulering of wijziging door u
Als u een boeking wilt annuleren of wijzigen (met betrekking tot de reisdatum, bestemming, vertrekpunt van de reis, accommodatie of transportmethode), kunt u contact met ons opnemen.
U heeft niet automatisch het recht om een boeking te annuleren of te wijzigen, behalve als u dat door de betreffende Reisaanbieder is toegestaan ingevolge diens Regels en beperkingen (waarover u wordt geïnformeerd voordat u een boeking doet) of als u een Pakketreis heeft geboekt (zoals gedefinieerd in Artikel 6 (Pakketreizen)) en een dergelijke annulering of wijziging is toegestaan (zie Artikel 6 (Pakketreizen)).
Reisaanbieders brengen u mogelijk een toeslag in rekening voor het (deels of volledig) annuleren of wijzigen van een boeking. Dergelijke toeslagen worden vermeld in de Regels en beperkingen. U stemt ermee in de kosten die u oploopt, te voldoen. Houd er in geval van wijzigingen rekening mee dat de prijs van uw nieuwe arrangementen gebaseerd is op de prijs die geldt op het moment dat u ons vraagt de wijziging aan te brengen. Deze prijs wijkt mogelijk af van de prijs waarvoor u de Reisservices oorspronkelijk had geboekt. Prijzen worden meestal hoger naarmate het moment van wijziging dichter bij de vertrekdatum ligt.
Lees de betreffende Regels en beperkingen, zodat u weet welke voorwaarden op uw boeking van toepassing zijn. Bijvoorbeeld:
 • Als u een verblijf boekt bij een accommodatie en u uw boeking annuleert of wijzigt na de in het betreffende beleid genoemde annuleringsperiode, worden u mogelijk annulerings- of wijzigingskosten in rekening gebracht overeenkomstig de betreffende Regels en beperkingen.
 • Sommige accommodaties staan niet toe dat eenmaal gemaakte boekingen worden geannuleerd of gewijzigd.
 • Als u een boeking doet waarbij u later kunt betalen en u komt niet opdagen of u annuleert de boeking, kan de accommodatie een annulerings- of no-show-toeslag in rekening brengen zoals vermeld in de betreffende Regels en beperkingen. Deze toeslag wordt u in rekening gebracht in de lokale valuta van de accommodatie.
 • Als u niet komt opdagen of geen gebruik maakt van sommige of alle geboekte Reisservices, zijn op eventuele restituties mogelijk de betreffende Regels en beperkingen van toepassing.
 • Als een annulering betrekking heeft op meer dan één persoon in een boeking (bijvoorbeeld als twee vliegtickets zijn geboekt op één reisplan, enzovoort), worden de geldende annuleringskosten toegepast ten aanzien van elke persoon in de geannuleerde boeking.
Als u een deel van een boeking wilt annuleren of wijzigen en een dergelijke annulering of wijziging is toegestaan door de betreffende Reisaanbieder, kunnen we u bovenop de toeslagen die door de Reisaanbieder in rekening worden gebracht ook administratiekosten in rekening brengen. Als dergelijke administratiekosten van toepassing zijn, wordt u daarvan op de hoogte gebracht voordat u bevestigt dat u door wilt gaan met de wijziging/annulering.
Voor meer informatie over rechten en beperkingen met betrekking tot een Pakketreis (zoals gedefinieerd in Artikel 6 (Pakketreizen), raadpleegt u Artikel 6 (Pakketreizen).
Overige annuleringen of wijzigingen
Wij (en de betreffende Reisaanbieder) kunnen uw boeking annuleren als de volledige betaling voor de boeking of enige toepasselijke annulerings-/wijzigingstoeslag met betrekking tot een boeking niet is ontvangen op het moment dat die verschuldigd is.
Een boeking kan om verschillende redenen (zoals een accommodatie die is overboekt vanwege connectiviteitsproblemen of een accommodatie die is gesloten vanwege een orkaan, enz.), door ons of door de Reisaanbieder worden geannuleerd of gewijzigd. Als dit gebeurt, doen we alles wat redelijkerwijs mogelijk is om u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen en u waar mogelijk alternatieve opties/assistentie of aan te bieden of betalingen te restitueren.
Restitutie
Restituties worden teruggeboekt naar de betalingsmethode die u heeft gebruikt om de oorspronkelijke boeking te doen. Dergelijke restituties worden uitgevoerd door de partij die uw oorspronkelijke betaling heeft ontvangen. Onze toeslagen komen niet voor restitutie in aanmerking, behalve als tijdens het boekingsproces anders wordt vermeld.
Artikel 6 Specifieke termen voor de Reisservice
Dit Artikel geeft informatie over de termen die relevant zijn voor de specifieke Reisservices die door de Reisaanbieder worden aangeboden. Deze informatie is niet limitatief en vervangt niet de betreffende Regels en beperkingen, waarover u wordt geïnformeerd voordat u een boeking doet.
Elke Reisservice kan afzonderlijk worden aangeboden of als onderdeel van een Pakketreis (zoals gedefinieerd in Artikel 6 (Pakketreizen) en is onderworpen aan de betreffende Regels en beperkingen van de Reisaanbieder. Lees ook de informatie in dit Artikel, waar die van toepassing is op uw boeking. In geval van inconsistenties tussen de informatie in dit Artikel en de betreffende Regels en beperkingen, gelden de betreffende Regels en beperkingen.
Verblijven
Onze Service kan u worden aangeboden met de optie om direct te betalen of later te betalen. Kamertarieven (inclusief betreffende belastingen en toeslagen) worden overal in onze Service weergegeven onder de betalingsopties Nu betalen en Later betalen. Houd er rekening mee dat belastingen en toeslagen kunnen variëren afhankelijk van de door u gekozen betalingsoptie. Belastingtarieven en wisselkoersen kunnen wijzigen in de periode tussen het moment van boeken en uw verblijf.
Nu betalen
Als u de optie Nu betalen selecteert, wordt het bedrag van de boeking op het moment van boeken door het betreffende bedrijf (zoals uiteengezet in Artikel 4 (Betaling)) op uw betalingsmethode in rekening gebracht.
Later betalen
Als u de optie Later betalen selecteert, belast de Reisaanbieder uw betalingsmethode tijdens uw verblijf in lokale valuta.
Borg
Sommige Reisaanbieders vragen bij het inchecken om een borg, die via betaalpas of contant kan worden voldaan. Deze borg dekt uw eventuele extra uitgaven tijdens uw verblijf. De borg heeft geen betrekking op enige betaling die voor uw boeking wordt geïnd door het betreffende bedrijf (zoals uiteengezet in Artikel 4 (Betaling)).
No-show eerste nacht
Als u de eerste nacht van uw geboekte verblijf niet komt opdagen, maar van plan bent om in te checken voor de nachten daarna, dient u ons dat voorafgaand aan de oorspronkelijk incheckdatum te bevestigen. Als u dat niet doet, wordt mogelijk uw hele boeking geannuleerd. Restituties voor no-show zijn alleen aan u verschuldigd overeenkomstig de betreffende Regels en beperkingen van de accommodatie.
Groepsboekingen
Via onze Service kunt u maximaal 8 kamers boeken in dezelfde accommodatie voor dezelfde verblijfsdatums. Als u via afzonderlijke boekingen meer dan 8 kamers boekt, kunnen we uw boekingen annuleren. We brengen u mogelijk ook annuleringskosten in rekening en als u een niet-restitueerbare aanbetaling heeft gedaan, wordt die mogelijk niet teruggestort. Als u meer dan 8 kamers wilt boeken, doet u dat via de sectie ‘Groepen & conferenties’ van onze Service. U wordt mogelijk gevraagd een contract te ondertekenen en/of een niet restitueerbare aanbetaling te voldoen.
Beoordelingsscores
Beoordelingsscores die u in onze Service ziet, geven aan wat u kunt verwachten van accommodaties die een dergelijke score weergeven, inclusief (waar van toepassing) via lokale en nationale organisaties voor sterbeoordelingen. Deze kunnen afwijken van normen in uw eigen land. Op de site getoonde scores vormen geen garantie voor de beschikbaarheid van specifieke voorzieningen. Meer informatie vindt u in de secties ‘Overzicht’ en ‘Voorzieningen’ op de informatiepagina van de accommodatie. Deze richtlijnen kunnen worden gewijzigd en ons Concern en onze Partners kunnen de juistheid van enige specifieke scores die van tijd tot tijd via onze Service worden gepubliceerd, niet garanderen.
Maaltijden
Als uw boeking maaltijden omvat, is het aantal maaltijden afhankelijk van het aantal nachten van uw verblijf. Volpension bestaat normaliter uit ontbijt, lunch en diner. Halfpension bestaat normaliter uit ontbijt en ofwel lunch of diner. Voor maaltijden die niet worden genuttigd, is geen restitutie beschikbaar.
Vluchten
De Regels en beperkingen van de Reisaanbieders van Reisservices die vluchten zijn, worden voordat u een boeking doet aan u ter beschikking gesteld en kunt u hier bekijken.
Als u ons Concern (namens de Reisaanbieder) betaalt voor een losse vluchtboeking, treden we op als vertegenwoordiger van een dergelijke Reisaanbieder. Uw contract voor de vlucht geldt tussen u en de betreffende Reisaanbieder.
De prijs en beschikbaarheid van uw vlucht is pas gegarandeerd als uw aankoop van de Reisservice is voltooid en uw tickets zijn uitgegeven.
Goedkope vluchten
Voor bepaalde vluchten geldt dat de weergegeven prijs vanuit een andere valuta is omgezet. Dit wordt gedaan om het u makkelijker te maken en geeft u een geschatte prijs in uw lokale valuta. Het werkelijke bedrag dat door de luchtvaartmaatschappij is rekening wordt gebracht, kan afwijken door verschillen in de door banken en creditcardbedrijven toegepaste wisselkoers. Zie Artikel 4 (Betaling) voor informatie over kosten die mogelijk door banken en creditcardbedrijven in rekening worden gebracht.
Omleidingen
Soms wordt u vanuit onze Service naar de website van de luchtvaartmaatschappij geleid om uw boeking af te ronden en te betalen. Uw contract voor dergelijke boekingen is met de betreffende Reisaanbieder van vluchten. Ons Concern is niet gelieerd aan of aansprakelijk voor dergelijke boekingen.
Voorwaarden en bepalingen voor vluchten
U begrijpt en gaat akkoord met het volgende:
 • Luchtvaartmaatschappijen beheren zelf hun planningen en kunnen uw vlucht om verschillende redenen wijzigen of annuleren (bijvoorbeeld wegens mechanische problemen, slechte weersomstandigheden, enzovoort). Wanneer de luchtvaartmaatschappij ons informeert over een wijziging of annulering van uw reisplan, geven we die informatie aan u door en kijken we samen met u wat uw mogelijkheden zijn. Controleer voordat u op reis gaat altijd de geplande vertrektijd van uw vlucht.
 • Luchtvaartmaatschappijen beheren zelf hun stoelindeling en we kunnen de beschikbaarheid van specifieke stoelen niet garanderen, zelfs niet als deze vooraf zijn geboekt.
 • Als u een retourvlucht boekt en geen gebruikmaakt van de heenvlucht, kan de luchtvaartmaatschappij uw terugvlucht zonder restitutie annuleren.
 • Voor speciale vluchten of chartervluchten worden de luchtvaartmaatschappij, het vluchtschema, het type vliegtuig, het reisplan en mogelijke tussenstops uitsluitend vermeld als een indicatie. Deze specifieke gegevens kunnen zelfs na bevestiging nog worden gewijzigd.
 • Sommige luchtvaartmaatschappijen brengen extra kosten in rekening voor maaltijden, bagage, stoelkeuze, enzovoort. Behalve indien we dergelijke optionele services voor boekingen aanbieden via onze Service zijn verwijzingen naar deze extra optionele services en daaraan gerelateerde kosten in onze Service uitsluitend informatief en kunnen ze op enig moment door luchtvaartmaatschappijen worden bijgewerkt. Als we u de mogelijkheid bieden om dergelijke extra's via ons Service te boeken, worden de kosten van dergelijke optionele extra's vermeld en worden die aan uw prijs toegevoegd nadat ze door u zijn geselecteerd.
 • U dient de relevante Regels en beperkingen over het vervoer van kinderen na te leven. Kinderen die op de datum van de retourvlucht ouder zijn dan 2 jaar dienen voor zowel de heen- als de terugvlucht een eigen retourticket tegen kindtarief te hebben. Als u zich niet aan deze bepaling houdt, komt u niet in aanmerking voor restitutie van eventuele stoeltoeslagen die u tijdens het reizen in rekening worden gebracht. Kinderen tot 2 jaar krijgen geen eigen stoel toegewezen, behalve als voor hen een kindticket is geboekt. Alleenreizende kinderen tot 14 jaar zijn alleen toegestaan om te vliegen conform de relevante Regels en beperkingen.
 • Het is over het algemeen niet toegestaan om aan boord van een vliegtuig gevaarlijke materialen in uw bagage te hebben of bij u te dragen.
Gecombineerde tickets voor een enkele reis
We kunne u de mogelijkheid bieden om in plaats van een retourticket twee tickets voor een enkele reis te boeken. Gecombineerde tickets voor een enkele reis bieden u mogelijk een ruimere keuze uit vluchten. Ze zijn vaak goedkoper en kunnen worden gecombineerd voor dezelfde luchtvaartmaatschappij of voor verschillende maatschappijen.
Anders dan bij een retourticket gelden voor tickets voor een enkele reis afzonderlijke Regels en beperkingen. Als een van uw vluchten door de luchtvaartmaatschappij wordt gewijzigd (zoals door annulering of een gewijzigd vluchtschema), dient u mogelijk ook uw andere vlucht aan te passen. In dergelijke gevallen bent u verantwoordelijk voor kosten of toeslagen voor het wijzigen van de andere vlucht.
Airmiles en vouchers
Airmiles en vouchers van loyaliteitsprogramma's kunnen niet worden gebruikt bij het boeken van vluchten via onze Service.
Aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij
Wetten, verdragen en de eigen Regels en beperkingen van de luchtvaartmaatschappij beperken meestal de aansprakelijkheid van een luchtvaartmaatschappij voor overlijden, persoonlijk letsel en andere schade.
Uitvoerende luchtvaartmaatschappijen
Vluchten die bij een bepaalde luchtvaartmaatschappij zijn geboekt, worden soms door een andere maatschappij uitgevoerd. Als dat het geval is, worden de details van de uitvoerende maatschappij via onze Service weergegeven. De luchtvaartmaatschappij die uw ticket uitgeeft, brengt u de kosten voor uw vlucht in rekening en wordt weergegeven op het afschrift van uw betalingsmethode.
No-show of annulering
In het geval van een 'no-show' of annulering, heeft u mogelijk recht op een restitutie van luchthavenbelastingen en -toeslagen die in de prijs van de gekochte vlucht zijn inbegrepen. U kunt een dergelijke restitutie dan bij ons aanvragen, waarna wij het verzoek namens u indienen bij de luchtvaartmaatschappij.
Lijst van de Europese Commissie
Overeenkomstig regelgevingen van de EU zijn details van luchtvervoerders waarvoor binnen de Europese Gemeenschap een exploitatieverbod geldt hier beschikbaar: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL-EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0594&from=EN&locale=nl .
Compensatie voor geweigerde boarding en vertragingen
Als een luchtvaartmaatschappij een vlucht annuleert of vertraagt, niet in staat is om eerder bevestigde ruimte aan te bieden, nalaat te landen op de locatie van uw tussenstop of bestemming of er de oorzaak van is dat u een aansluitende vlucht mist waar u een boeking voor heeft, heeft u onder Verordening (EG) 261/2004 mogelijk het recht op verhaal van de luchtvaartmaatschappij.
Auto's
Betaling
Voor bepaalde boekingen geldt dat betaling van uw huurautoreservering mogelijk in rekening wordt gebracht door de Reisaanbieder en niet door ons Concern.
Wanneer u uw huurauto ophaalt, dient u/de chauffeur een geldige creditcard te tonen. Check bij de Reisaanbieder welke creditcards worden geaccepteerd. Betaalkaarten worden niet geaccepteerd. De Reisaanbieder dient tijdens de verhuurperiode mogelijk een autorisatieverzoek in bij uw creditcardmaatschappij als borgstelling. U/de chauffeur dient ervoor te zorgen dat uw kredietlimiet voldoende is om aan dat verzoek te voldoen. Voor sommige grotere autotypes zijn mogelijk twee creditcards vereist.
Als u zich niet aan de bovenstaande regels houdt, kan de Reisaanbieder besluiten de auto niet aan u ter beschikking te stellen en bent u, afhankelijk van de Regels en beperkingen, mogelijk gehouden een bedrag te betalen dat kan oplopen tot de volledige prijs van de autohuurservices.
Aanvullende kosten
Er worden u lokaal door de Reisaanbieder mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Deze kosten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op aftanken, sneeuwbanden, toeslag voor extra bestuurder, toeslag voor jonge bestuurder, kinderzitjes en aflever- en ophaalkosten, enzovoort. Wij en de Reisaanbieder zijn niet verantwoordelijk voor het betalen van dergelijke extra kosten.
In het geval van diefstal van of schade aan de huurauto geldt mogelijk een eigen risico dat door u betaalbaar is aan de Reisaanbieder. Dit is afhankelijk van de Reisaanbieder en het land waarin de auto wordt gehuurd. Door lokaal een optionele aanvullende verzekering af te sluiten, kunt u het eigen risico mogelijk uitsluiten/beperken. Wij en de Reisaanbieder zijn niet verantwoordelijk voor een betaalbaar eigen risico of voor het aanbieden van aanvullende verzekeringsdekking.
Brandstof is meestal niet in de huurprijs opgenomen. In sommige landen kunnen Reisaanbieders u kosten voor aftanken in rekening brengen wanneer u de auto inlevert. Behalve waar anders overeengekomen, dient u de huurauto in te leveren bij het kantoor van de Reisaanbieder waar u de auto heeft opgehaald.
Ophalen en gebruik van huurauto's
Bestuurders dienen meestal tussen 21 en 75 jaar oud te zijn, hoewel dit per Reisaanbieder en per huurland kan verschillen. U dient dit af te stemmen met de Reisaanbieder. Extra kosten worden mogelijk in rekening gebracht voor bestuurders jonger dan 25 of ouder dan 70.
Wanneer u uw huurauto ophaalt, dient u/de bestuurder een geldig rijbewijs te overleggen voor de categorie huurauto. Voor een internationale autohuur gelden mogelijk andere bepalingen ten aanzien van het rijbewijs. Kijk welke exacte documentatie door de Reisaanbieder wordt vereist. Als het rijbewijs bijvoorbeeld niet in het Romeinse alfabet is opgesteld, is een internationaal rijbewijs vereist. Mogelijk is ook extra documentatie vereist, zoals een paspoort of twee bewijzen van naam en adres.
Het is u meestal niet toegestaan uw huurauto mee te nemen naar het buitenland of op een veerboot en extra beperkingen zijn mogelijk van toepassing.
Annulering van boekingen en ongebruikte huurdagen
Er is geen restitutie beschikbaar voor boekingen die vanaf 6 uur voor de ophaaltijd worden geannuleerd of voor eventuele ongebruikte huurdagen.
Activiteiten
Sommige Reisaanbieders van Activiteiten vragen u mogelijk hun ontheffing van aansprakelijkheid te ondertekenen voordat u deelneemt aan de Reisservice die zij aanbieden.
Reisservices die Activiteiten zijn, zijn meestal niet-overdraagbaar en komen meestal niet in aanmerking voor restitutie of wijzigingen, behalve als de Reisaanbieder dergelijke Reisservices annuleert of als dergelijke Reisservices worden geboekt als onderdeel van een Pakketreis en dergelijke rechten ontstaan ingevolge Artikel 6 (Pakketreizen).
Pakketreizen
I. Definities van woorden/zinsdelen
In dit Artikel:
Gekoppeld reisarrangement’ betekent ten minste twee verschillende typen reisservices die zijn gekocht ten behoeve van dezelfde reis of vakantie, niet zijnde een Pakketreis, wat resulteert in het afsluiten van afzonderlijke contracten met de afzonderlijke reisaanbieders, als wij faciliteren:
 • tijdens één enkel bezoek aan of contact met ons verkooppunt, de afzonderlijk selectie en afzonderlijke betaling van elke reisservice door u; of
 • op getargete wijze, de aankoop van ten minste één extra reisservice van een andere reisaanbieder waarbij met dergelijke reisaanbieder een contract wordt gesloten uiterlijk 24 uur na de bevestiging van de boeking van de eerste reisservice.
Waar niet meer dan één type reisservice zoals bedoeld in subparagraaf (a), (b) of (c) van de definitie van ‘reisservice’ hieronder en een of meer toeristenservices zoals bedoeld in subparagraaf (d) van de definitie van ‘reisservice’ hieronder worden aangekocht, is geen sprake van een Gekoppeld reisarrangement als de laatstgenoemde services geen significant aandeel van de gecombineerde waarde van de services uitmaken en niet worden geadverteerd als, en niet anderszins staan voor, een essentieel kenmerk van de reis of vakantie.
Pakketreis’ betekent een combinatie van ten minste twee verschillende typen reisservices ten behoeve van dezelfde reis of vakantie, als:
 • deze services door ons worden gecombineerd, inclusief op verzoek van u of in overeenstemming met in uw selectie, voordat een enkel contract voor alle services wordt afgesloten; of
 • ongeacht of afzonderlijke contracten zijn afgesloten met individuele reisaanbieders, zijn deze services: (i) gekocht van een enkel verkooppunten en zijn deze services geselecteerd voordat u instemt met betaling, (ii) aangeboden, verkocht of in rekening gebracht tegen een inclusieve of totaalprijs, (iii) geadverteerd of verkocht onder de term ‘pakket’ of onder een overeenkomstige term, (iv) gecombineerd na het afsluiten van een contract waarbij we u machtigen om een keuze te maken uit een selectie verschillende typen reisservices, of (v) gekocht van afzonderlijke reisaanbieders via gekoppelde online boekingsprocessen waarbij uw naam, betalingsgegevens en e-mailadres van de reisaanbieder waarmee het eerste contract is afgesloten, worden overgebracht naar een andere reisaanbieder of -aanbieders en het contract met deze laatstgenoemde reisaanbieder of -aanbieders wordt afgesloten uiterlijk 24 uur na bevestiging van de boeking van de eerste reisservice.
Een combinatie van reisservices waarbij niet meer dan één type reisservice zoals bedoeld in subparagraaf (a), (b) of (c) van de definitie van ‘reisservice’ hieronder wordt gecombineerd met een of meer toeristenservices zoals bedoeld in subparagraaf (d) van de definitie van ‘reisservice’ hieronder is geen Pakketreis als de laatstgenoemde services (1) geen significant aandeel van de waarde van de combinatie uitmaken en niet worden geadverteerd als, en niet anderszins staan voor, een essentieel kenmerk van de combinatie; of (2) worden niet eerdere geselecteerd en aangekocht dan na de uitvoering van een reisservice zoals bedoeld in subparagraaf (a), (b) of (c) van de definitie van ‘reisservice’ hieronder is gestart.
Regelgeving pakketreizen’ betekent de Richtlijn EU (2015/2302) zoals omgezet naar Nederlands recht in Titel 7A van Boek 7 van het Burgerlijk wetboek is hier beschikbaar.
Reisservice’ betekent: (a) vervoer van passagiers; (b) accommodatie die niet intrinsiek deel uitmaakt van vervoer van passagiers en niet bedoeld is voor woondoeleinden; (c) huur van auto's en bepaalde andere motorvoertuigen of motorfietsen (die bepaalde rijdbewijzen vereisen); en (d) enige andere toeristenservice die niet intrinsiek deel uitmaakt van een reisservice volgens de betekenis van subparagraaf (a), (b) of (c). Een reisverzekering moet niet als een reisservice worden beschouwd. Voorbeelden van andere toeristenservices die niet intrinsiek deel uitmaken van vervoer van passagiers, accommodatie of de verhuur van motorvoertuigen of bepaalde motorfietsen zijn, onder meer, toegang tot concerten, sportevenementen, excursies of pretparken, rondleidingen, skipassen en verhuur van sportapparatuur zoals ski-uitrusting, of spabehandelingen. Als dergelijke services echter worden gecombineerd met slechts één ander type reisservice, bijvoorbeeld accommodatie, dient dit alleen te leiden tot de samenstelling van een Pakketreis of een Gekoppeld reisarrangement als ze een significant deel uitmaken van de waarde van de Pakketreis of het Gekoppelde reisarrangement of worden geadverteerd als of anderszins staan voor een essentieel kenmerk van de reis of vakantie. Als andere toeristenservices 25% of meer van de waarde van de combinatie vertegenwoordigen, dienen die services te worden geacht een significant deel te vormen van de waarde van de Pakketreis of het Gekoppelde reisarrangement. Als andere toeristenservices als los geboekte service worden toegevoegd, bijvoorbeeld aan hotelaccommodatie, na aankomst van de reiziger in het hotel, vormt dat geen Pakketreis.
Onvermijdelijke en uitzonderlijke omstandigheden’ betekent een situatie waar de partij die een dergelijke situatie claimt, geen controle over heeft en waarvan de gevolgen niet hadden kunnen worden voorkomen, zelfs niet als alle redelijke maatregelen waren getroffen. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op oorlogsvoering, andere ernstige veiligheidsproblemen zoals terrorisme, aanzienlijke risico's voor de menselijke gezondheid, zoals een uitbraak van een ernstige ziekte op de reisbestemming of natuurrampen, zoals overstromingen, aardbevingen of weersomstandigheden die veilig reizen naar de bestemming zoals overeengekomen in het Pakketcontract, onmogelijk maken.
II. In eenvoudige bewoordingen
Van een Pakketreis is sprake als u een enkele boeking doet:
 • voor meerdere services voor dezelfde reis of vakantie,
 • een enkele betaling doet en
 • als die services een combinatie omvatten van ten minste twee van de volgende reisservices die beschikbaar worden gesteld via onze Service: vlucht, verblijf, auto en activiteiten.
III. Uw Pakketreis
Uw Boekingsbevestiging vermeldt wat er in uw Pakketreis is opgenomen.
Pakketreizen die via onze Service worden weergegeven, worden beschikbaar gesteld door Expedia Travel. Expedia Travel handelt als de ‘organisator’ van uw Pakketreis ingevolge de Regelgeving pakketreizen.
Voor pakketreizen die door Expedia Travel worden aangeboden, gelden:
 • deze Voorwaarden;
 • de ANVR-voorwaarden; en
 • de relevante Regels en beperkingen van de Reisaanbieders van de Reisservices waaruit de Pakketreis bestaat (zoals de luchtvaartmaatschappij of de accommodatie, enzovoort).
IV. Boekingen
Alle Pakketreisboekingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid op het moment van boeken. We spannen ons in om ervoor te zorgen dat de informatie over Pakketreizen up-to-date is. We garanderen echter niet dat Pakketreizen die worden weergegeven op het moment van boeken nog beschikbaar zijn. Als een Pakketreis die u wilt boeken om welke reden dan ook niet beschikbaar is, laten we u dat zo snel mogelijk weten nadat u de boeking heeft gedaan.
Van een contract tussen u en Expedia Travel voor uw Pakketreis is pas sprake wanneer u uw boeking heeft betaald en wij u een Boekingsbevestiging hebben gestuurd.
V. Prijzen
Expedia Travel kan de prijs van uw Pakketreis wijzigen nadat we uw Boekingsbevestiging hebben verzonden om wijzigingen aan u door te geven met betrekking tot het volgende :
 • De prijs van het vervoer van passagiers die het gevolg is van de kosten van brandstof of andere stroombronnen.
 • De hoogte van belastingen of vergoedingen die verschuldigd zijn voor de reisservices die in uw boeking zijn opgenomen en die worden opgelegd door derden (anders dan Expedia Travel/betreffende Reisaanbieders). Deze omvatten toeristenbelastingen, landingsrechten of toeslagen voor aan of van boord gaan in havens en op luchthavens, enzovoort of
 • de wisselkoersen die relevant zijn voor de Pakketreis.
Als we u informeren over een stijging van de prijs van uw Pakketreis van meer dan 8% van de totaalprijs ervan, heeft u het recht om het volgende te doen:
 • De prijsverhoging accepteren en betalen.
 • De prijsverhoging afwijzen en uw Pakketreis annuleren om een volledige restitutie te krijgen zonder dat u opzegkosten verschuldigd bent.
 • De prijsverhoging afwijzen, uw Pakketreis annuleren zonder dat u opzegkosten verschuldigd bent en een alternatieve Pakketreis boeken als Expedia Travel dat aanbiedt.
Als u besluit een alternatieve Pakketreis te nemen, informeren we u over de prijsimpact ervan op uw boeking. Als de alternatieve Pakketreis van mindere kwaliteit of goedkoper is, heeft u mogelijk recht op een prijsverlaging conform paragraaf IX van dit Artikel 6 (Pakketreizen). Expedia Travel geeft u voldoende tijd om een beslissing te nemen. Als u binnen de geboden tijd niet bevestigt, stuurt Expedia Travel u, waar redelijk, een herinnering. Daarna hebben we het recht de Pakketreis te annuleren en krijgt u een restitutie.
Als u besluit de prijsverhoging af te wijzen en uw Pakketreis te annuleren met een volledige restitutie, heeft u mogelijk ook recht op een vergoeding conform paragraaf IX van dit Artikel 6 (Pakketreizen).
U heeft recht op een prijsverlaging die overeenkomt met een verlaging van de bovengenoemde kosten als die zich voordoet nadat we uw Boekingsbevestiging hebben verzonden, maar voordat uw Pakketreis start. In dat geval heeft Expedia Travel echter het recht om administratiekosten voor dit proces van de prijsverlaging af te trekken.
Behalve indien anders vermeld in uw Boekingsbevestiging, zijn prijzen exclusief verzekeringen, airlineservices, kosten voor teveel bagage, transport van de luchthaven naar de accommodatie, visum- en vaccinatiekosten, persoonlijke uitgaven (was, telefoon, drankjes, roomservice, fooien, enzovoort), excursies, het gebruik van sportfaciliteiten of enige overige kosten.
VI. Annulering en wijzigingen door u
Annulering. Zie Artikel 5 (Boeking wijzigen of annuleren) voor algemene informatie over het annuleren van uw boeking.
U kunt uw Pakketcontract annuleren voordat het van kracht wordt. Expedia Travel en Reisaanbieders kunnen u dan een beëindigingstoeslag in rekening brengen om de kosten van al gemaakte reisarrangementen te verhalen.
In het geval van Onvermijdelijke en uitzonderlijke omstandigheden kunt u uw Pakketcontract annuleren voordat het van kracht wordt zonder beëindigingstoeslag te betalen. Deze omstandigheden dienen dan:
 • plaats te vinden op de bestemming waar u naartoe reist of in de onmiddellijke nabijheid daarvan en
 • de prestatie van de Pakketreis aanzienlijk te beïnvloeden of het vervoer van passagiers naar de bestemming aanzienlijk te beïnvloeden.
Als u onder genoemde omstandigheden annuleert, geeft Expedia Travel u een volledige restitutie van uw Pakketreis, maar heeft u geen recht op compensatie of enige van de rechten die in paragraaf IX van dit Artikel 6 (Pakketreizen) worden genoemd.
Wijzigen. Zie Artikel 5 (Boeking wijzigen of annuleren) voor algemene informatie over het wijzigen van uw boeking.
Expedia Travel en Reisaanbieders zijn niet verplicht om uw boeking te wijzigen, maar kunnen mogelijk aan uw verzoek tegemoet komen. Het is vaak niet mogelijk om wijzigingen door te voeren en deze mogelijkheid is afhankelijk van beschikbaarheid en van de relevante Regels en beperkingen.
Als we kunnen assisteren bij het doorvoeren van een wijziging, gaat u ermee akkoord de administratiekosten voor wijzigingen te betalen zoals genoemd in Artikel 5 (Boeking wijzigen of annuleren), evenals enige toeslagen die in rekening worden gebracht door de Reisaanbieder die de wijziging doorvoert. Houd er rekening mee dat dergelijke toeslagen aanzienlijk kunnen zijn. Dergelijke toeslagen worden meestal hoger naarmate het moment van wijziging dichter bij de vertrekdatum ligt. Voor bepaalde onderdelen van de Pakketreis (zoals een vlucht) kunnen de wijzigings- of annuleringskosten 100% bedragen.
Vervangen van deelnemer. U kunt uw Pakketreis overdragen aan iemand anders die voldoet aan de voorwaarden die op uw Pakketcontract van toepassing zijn. U en de persoon aan wie de vakantie wordt overdragen, zijn beiden verantwoordelijk voor:
 • De volledige betaling van resterende verschuldigde bedragen.
 • Overige kosten, toeslagen en tarieven die voortvloeien uit de overdracht.
We informeren we over deze kosten nadat we uw verzoek om een overdracht hebben ontvangen.
U dient ons tijdig te informeren (ten minste 7 dagen voor de start van de Pakketreis), zodat we regelingen kunnen treffen. Expedia Travel streeft ernaar u te helpen met het overzetten op een andere naam. Als de Pakketreis een vlucht omvat, kan het nodig zijn om de vlucht te annuleren en opnieuw te boeken (met 100% annuleringskosten). Dit is afhankelijk van de Regels en beperkingen van de betreffende luchtvaartmaatschappij.
VII. Annulering en wijzigingen door Expedia Travel voorafgaand aan de reis
Annulering. In uitzonderlijke gevallen kan Expedia Travel genoodzaakt zijn om uw Pakketreis te annuleren (en Expedia Travel behoudt zich het recht voor dat te doen). Expedia Travel brengt u in dat geval zo snel mogelijk op de hoogte. Waar mogelijk kan Expedia Travel u een alternatieve Pakketreis aanbieden. In dat geval informeert Expedia Travel u over de prijsimpact ervan op uw boeking. Als de alternatieve Pakketreis van mindere kwaliteit of goedkoper is, heeft u mogelijk recht op een prijsverlaging conform paragraaf IX van dit Artikel 6 (Pakketreizen). Expedia Travel restitueert alle betalingen die u al voor uw Pakketreis heeft gedaan als u geen alternatieve vakantie wordt aangeboden of als u de voorkeur geeft aan een restitutie.
Als we uw Pakketreis annuleren, heeft u mogelijk recht op een vergoeding conform paragraaf IX van dit Artikel 6 (Pakketreizen). Als Expedia Travel u uw Pakketreis echter niet kan leveren vanwege Onvermijdelijke en uitzonderlijke omstandigheden, heeft u geen recht op enige compensatie.
Wijzigingen. Arrangementen die deel uitmaken van uw Pakketreis worden soms al maanden van tevoren gepland. Als gevolg daarvan ziet Expedia Travel zich mogelijk genoodzaakt uw Pakketreis te wijzigen (en Expedia Travel behoudt zich het recht voor dat te doen). De meeste wijzigingen zijn heel beperkt, maar soms is Expedia Travel genoodzaakt aanzienlijke wijzigingen door te voeren:
 • aan de hoofdonderdelen van uw Pakketreis of
 • als niet kan worden voldaan aan een of meer van uw speciale vereisten die Expedia Travel heeft geaccepteerd.
Als Expedia Travel een aanzienlijke wijziging moet aanbrengen in uw Pakketreis, laten we u dat weten zo snel dat redelijkerwijs mogelijk is. U kunt dan:
 • De wijziging accepteren.
 • De wijziging afwijzen en uw Pakketreis annuleren om een volledige restitutie te krijgen zonder dat u opzegkosten verschuldigd bent.
 • De wijziging afwijzen, uw Pakketreis annuleren zonder dat u opzegkosten verschuldigd bent en een alternatieve Pakketreis boeken als Expedia Travel die aanbiedt.
Als u een alternatieve Pakketreis kiest, informeren we u over de prijsimpact ervan op uw boeking. Als de alternatieve Pakketreis van mindere kwaliteit of goedkoper is, heeft u mogelijk recht op een prijsverlaging conform paragraaf IX van dit Artikel 6 (Pakketreizen). Expedia Travel geeft u voldoende tijd om een beslissing te nemen. Als u binnen de geboden tijd niet bevestigt, stuurt Expedia Travel u, waar redelijk, een herinnering. Daarna hebben we het recht de Pakketreis te annuleren en krijgt u een restitutie.
Als u besluit de wijziging af te wijzen en uw Pakketreis te annuleren met een volledige restitutie, heeft u mogelijk ook recht op een vergoeding conform paragraaf IX van dit Artikel 6 (Pakketreizen). Als de wijziging het gevolg is van Onvermijdelijke en uitzonderlijke omstandigheden, heeft u geen recht op enige compensatie.
Als de wijziging heel beperkt is, geeft Expedia Travel u mogelijk geen van bovengenoemde opties. Voorbeelden van heel beperkte wijzigingen zijn een wijziging in de tijd van een vlucht van minder dan 120 minuten eerder dan de vertrektijd en minder dan 240 minuten later dan de aankomsttijd, een wijziging van luchtvaartmaatschappij of vliegtuig (als die oorspronkelijk waren opgegeven), een wijziging van de luchthaven van vertrek of aankomst naar een andere luchthaven binnen dezelfde regio of een wijziging van accommodatie naar een andere accommodatie van dezelfde of hogere standaard in een soortgelijke locatie, enzovoort.
VIII. Verantwoordelijkheid van Expedia Travel voor de uitvoer van de Pakketreis
Tijdens uw vakantie. Als zich een probleem voordoet tijdens uw Pakketreis, meldt u dat onmiddellijk aan de betreffende Reisaanbieder (zoals de aanbieder van uw accommodatie) en aan ons (met behulp van de contactgegevens in Artikel 14 (Contact met ons opnemen en klachten)).
Als u in moeilijkheden bent, biedt Expedia Travel zonder onnodige vertraging gepaste assistentie. Expedia Travel voorziet u in het bijzonder van passende informatie over gezondheidsservices, lokale autoriteiten en consulaire ondersteuning. Expedia Travel assisteert u bij communicatie op afstand en helpt u alternatieve reisregelingen te treffen. Expedia Travel brengt geen kosten in rekening voor deze ondersteuning, maar behoudt zich het recht voor om een redelijke vergoeding te vragen als de problemen opzettelijk door u zijn veroorzaakt of het gevolg zijn van uw nalatigheid.
Breng ons onmiddellijk op de hoogte van enige nalatigheid of onvolledigheid bij de uitvoer van de Reisservices waaruit uw Pakketreis bestaat. Dit biedt Expedia Travel de mogelijkheid om dergelijke problemen nog tijdens uw vakantie op te lossen. Expedia Travel is niet verplicht om dergelijke problemen op te lossen als dat onmogelijk is of onredelijke kosten met zich meebrengt die niet in verhouding staan tot de niet-conformiteit en de waarde van de getroffen Reisservices. In dergelijke gevallen kunt u een prijsverlaging of compensatie vragen conform paragraaf IX van dit Artikel 6 (Pakketreizen).
Als tijdens uw reis een aanzienlijk deel van de Reisservices in uw Pakketcontract niet kunnen worden verstrekt, biedt Expedia Travel kosteloos passende alternatieve regelingen zodat uw Pakketreis kan worden voortgezet. Als dergelijke alternatieve regelingen minder zijn van kwaliteit dan in het Pakketcontract is gespecificeerd, heeft u recht op een prijsverlaging conform paragraaf IX van dit Artikel 6 (Pakketreizen). U mag de alternatieve regelingen die u worden aangeboden alleen weigeren als die niet vergelijkbaar zijn met wat in uw Pakketcontract was overeengekomen of als de prijsverlaging niet passend is. Als u de alternatieve regelingen afwijst (wanneer u daartoe gerechtigd bent) of als Expedia Travel niet in staat is die aan te bieden, heeft u, waar van toepassing, recht op een prijsverlaging en/of compensatie conform paragraaf IX van dit Artikel 6 (Pakketreizen) zonder het Pakketcontract te beëindigen.
Tijdens uw Pakketreis:
 • als er sprake is van enige nalatigheid of onvolledigheid bij de uitvoer van de Reisservices waaruit uw Pakketreis bestaat de prestatie van uw Pakketreis aanzienlijk benadeelt en
 • Expedia Travel het probleem niet binnen een redelijke periode heeft verholpen,
kunt u ervoor kiezen uw Pakketreis voort te zetten of uw Pakketcontract zonder opzegkosten te ontbinden. Als u besluit te annuleren en in uw Pakketreis vervoer van passagiers naar de bestemming was opgenomen, voorziet Expedia Travel ook zonder onnodige vertraging en zonder extra kosten in uw repatriëring met gelijksoortig vervoer terug naar uw plaats van vertrek. Mogelijk heeft u ook, waar van toepassing, recht op een prijsverlaging of compensatie conform paragraaf IX van dit Artikel 6 (Pakketreizen).
Als Expedia Travel vanwege Onvermijdelijke en uitzonderlijke omstandigheden niet in staat is uw terugkeer naar uw plaats van vertrek te organiseren (zoals overeengekomen in uw Pakketcontract), vergoedt Expedia Travel de kosten van benodigde accommodatie, indien mogelijk, van een overeenkomstige categorie voor een periode van maximaal drie nachten per passagier. Deze beperking is mogelijk niet van toepassing onder bepaalde omstandigheden of voor bepaalde groepen mensen, zoals personen met beperkte mobiliteit mensen die hen begeleiden, zwangere vrouwen en alleenreizende minderjarigen, evenals personen die specifieke medische assistentie behoeven (op voorwaarde dat we ten minste 48 uur voor de start van de Pakketreis van hun specifieke behoeften op de hoogte zijn gebracht).
Na uw vakantie. Als uw klacht niet lokaal is verholpen, neemt u contact met ons op (met behulp van de contactgegevens in Artikel 14 (Contact met ons opnemen en klachten)).
IX. De plicht van Expedia Travel tot het aanbieden van een prijsverlaging en/of compensatie voor schade
U heeft recht op een passende prijsverlaging van Expedia Travel voor elke periode waarin sprake is van enige nalatigheid of onvolledigheid bij de uitvoer van de Reisservices waaruit uw Pakketreis bestaat, behalve als die nalatigheid aan uzelf te wijten is.
U heeft recht op een passende compensatie van Expedia Travel voor enige schade die u heeft geleden als gevolg van enige nalatigheid of onvolledigheid bij de uitvoer van de Reisservices waaruit uw Pakketreis bestaat, behalve als dit:
 • te wijten is aan u,
 • te wijten is aan een derde die niet in relatie staat tot de verstrekking van de Reisservice die in het Pakketcontract is opgenomen en niet kon worden voorzien of onvermijdbaar is of
 • het gevolg is van Onvermijdelijke en uitzonderlijke omstandigheden.
Voor zover internationale verdragen beperkingen stellen aan de mate waarin of de omstandigheden waaronder een dergelijke compensatie verschuldigd is door Reisaanbieders die een reisservice uitvoeren die onderdeel is van uw Pakketreis, zijn dezelfde beperkingen en voorwaarden van toepassing op Expedia Travel. Deze zelfde beperkingen en voorwaarden zijn van toepassing op Expedia Travel op identieke wijze als wanneer zulke beperkingen rechtstreeks op Expedia Travel van toepassing zouden zijn geweest. Deze internationale verdragen zijn onder meer:
- Het Verdrag van Montreal met betrekking tot luchtvervoer (en alle eerdere gerelateerde verdragen).
- Het Verdrag van Athene met betrekking tot zeevervoer.
- Het Verdrag van Bern met betrekking tot spoorvervoer (Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980).
- Het Verdrag van Genève met betrekking tot wegverkeer.
- Het Verdrag van Parijs met betrekking tot het aanbieden van accommodatie.
Expedia Travel benut de volledige compensatiebeperkingen die in deze verdragen zijn opgenomen en enige andere internationale verdragen die van toepassing zijn op reisarrangementen waaruit de Pakketreis bestaat.
Behalve waar Expedia Travel verantwoordelijk is zoals bepaald in dit Artikel 6 (Pakketreizen), is de aansprakelijkheid van Expedia Travel ook beperkt overeenkomstig de toepasselijke Regels en beperkingen met betrekking tot het vervoersdeel van uw Pakketreis en op identieke wijze als zouden dergelijke beperkingen rechtstreeks op Expedia Travel worden toegepast.
De aansprakelijkheid van Expedia Travel tegenover u in verband met uw Pakketreis is beperkt tot maximaal driemaal de kosten van uw Pakketreis, behalve in geval van overlijden, persoonlijk letsel of schade die opzettelijk of door nalatigheid is veroorzaakt.
Als u door een andere partij compensatie of een prijsverlaging heeft gekregen voor het probleem waarvoor u compensatie of een prijsverlaging claimt van Expedia Travel, heeft Expedia Travel het recht om de compensatie of prijsverlaging die u van de andere partij ontvangt, in mindering te brengen op het bedrag dat Expedia Travel verschuldigd is.
Behalve zoals hierboven vermeld, accepteert Expedia Travel geen aansprakelijkheid voor enige claims, verliezen, uitgaven, schades of verantwoordelijkheid in verband met uw Pakketreis, behalve in geval van overlijden of persoonlijk letsel dat Expedia Travel door nalatigheid heeft veroorzaakt.
BIJLAGE 1 – STANDAARD INFORMATIEFORMULIER PAKKETREIZEN
Belangrijke informatie over uw Pakketrechten
Onder bepaalde omstandigheden kan een Pakketreis worden gevormd als een gevolg van Reisservices die u besluit te boeken en waarbij Expedia Travel de organisator is van de Pakketreis. Wanneer deze mogelijkheid zich voordoet, wordt u doorverwezen om onderstaande belangrijke informatie te lezen.
De combinatie van aan u aangeboden reisservices valt onder de definitie van een Pakketreis volgens richtlijn (EU) 2015/23/02.
U profiteert daarom van alle EU-rechten die van toepassing zijn op Pakketreizen. Expedia Travel is volledig verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de Pakketreis als geheel.
Daarnaast is Expedia Travel op grond van de wet verplicht betalingen aan u te restitueren en, indien vervoer in de Pakketreis is inbegrepen, uw terugkeer te garanderen in het geval van insolventie.
Belangrijke rechten ingevolge Richtlijn (EU) 2015/23/02
— Reizigers ontvangen alle essentiële informatie over de Pakketreis voordat ze het contract voor de Pakketreis aangaan.
— Er is altijd ten minste één handelaar aansprakelijk voor de juiste uitvoer van alle reisservices die in het contract zijn opgenomen.
— Reizigers krijgen een noodtelefoonnummer of details van een contactpunt waar ze contact kunnen opnemen met de organisator of de reisagent.
— Reizigers hebben het recht om de Pakketreis aan een andere persoon over te dragen, binnen een redelijke termijn en mogelijk met betaling van extra kosten.
— De prijs van de Pakketreis mag alleen worden verhoogd als specifieke kosten stijgen (bijvoorbeeld brandstofprijzen) en indien dat uitdrukkelijk in het contract is opgenomen, maar in geen geval later dan 20 dagen voor aanvang van de Pakketreis. Als de prijsstijging meer bedraagt dan 8% van de prijs van de Pakketreis, heeft de reiziger het recht om het contract te beëindigen. Als de organisator zich het recht op een prijsstijging voorbehoudt, heeft de reiziger recht op een prijsverlaging als de relevante kosten dalen.
— Reizigers mogen het contract beëindigen zonder opzegkosten te betalen en krijgen een volledige restitutie van gedane betalingen als een of meer essentiële elementen van de Pakketreis, anders dan de prijs, aanzienlijk worden gewijzigd. Indien de verantwoordelijke handelaar een Pakketreis voor de start ervan annuleert, hebben reizigers recht op restitutie en, indien van toepassing, een compensatie.
— Reizigers kunnen het contract voor aanvang van de Pakketreis zonder opzegkosten beëindigen als zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen, bijvoorbeeld in geval van ernstige veiligheidsproblemen op de plaats van bestemming die waarschijnlijk op de Pakketreis van invloed zullen zijn.
— Reizigers kunnen het contract bovendien op enig moment voor aanvang van de Pakketreis beëindigen in ruil voor passende en gerechtvaardigde opzegkosten.
— Als na aanvang van de Pakketreis blijkt dat belangrijke elementen van de Pakketreis niet volgens afspraak kunnen worden geleverd, dienen aan de reiziger zonder extra kosten passende alternatieve regelingen te worden aangeboden. Reizigers kunnen het contract zonder opzegkosten beëindigen als services niet overeenkomstig het contract worden uitgevoerd, dit de prestaties van de Pakketreis in aanzienlijke mate beïnvloed en de organisator nalaat het probleem te verhelpen.
— Reizigers hebben ook recht op een prijsverlaging en/of compensatie voor schade als de reisservices niet zijn uitgevoerd of niet correct zijn uitgevoerd.
— De organisator dient assistentie te verlenen als de reiziger in moeilijkheden is.
— Indien de organisator insolvent wordt, zullen de betaalde bedragen worden teruggestort. Indien de insolventie van de organisator na het begin van de Pakketreis intreedt en het vervoer in de Pakketreis inbegrepen is, wordt er voor repatriëring van de reiziger gezorgd. Expedia Travel heeft zich tegen insolventie beschermd bij Liberty Mutual Insurance Europe SE (5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Luxemburg). Wanneer diensten door de insolventie van Expedia Travel niet worden verleend, kunnen reizigers met deze entiteit contact opnemen (email: ippclaims@nl.sedgwick.com, Tel: + 31 103120666).
— Richtlijn (EU) 2015/23/02 zoals omgezet in nationaal recht kan hier gevonden worden.
BIJLAGE 2
Gekoppelde reisarrangementen ingevolge de Regelgeving pakketreizen
— Belangrijke informatie betreffende Gekoppelde reisarrangementen
— In bepaalde omstandigheden kan er een Gekoppeld reisarrangement worden gevormd als gevolg van de Reisservices die u besluit te boeken. Wanneer deze mogelijkheid zich voordoet, wordt u doorverwezen om onderstaande belangrijke informatie te lezen.
— Als u, nadat u een reisservice heeft geselecteerd en betaald, via onze Service extra reisservices boekt voor uw reis of vakantie, profiteert u NIET van de rechten die van toepassing zijn op Pakketreizen ingevolge Richtlijn (EU) 2015/2302.
— We zijn daarom niet verantwoordelijk voor een adequate uitvoering van die extra reisservices. Neem in geval van problemen contact op met de betrokken dienstverlener. Als u echter tijdens hetzelfde bezoek aan onze Service aanvullende reisservices boekt en betaalt, worden deze reisservices onderdeel van een gekoppeld reisarrangement. In dat geval zijn we op grond van EU-wetgeving verplicht uw betalingen aan ons te restitueren voor services die vanwege onze insolventie niet worden uitgevoerd. Let op: er wordt geen restitutie verstrekt in het geval van insolventie van de betreffende Reisaanbieder.
— Meer informatie over bescherming bij insolventie:
Expedia, Inc. is tegen insolventie beschermd bij Liberty Mutual Insurance Europe SE (5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Luxemburg).
Wanneer reisdiensten door de insolventie van Expedia, Inc. niet worden verleend, kunnen reizigers met deze entiteit contact opnemen ((email: ippclaims@nl.sedgwick.com, Tel: + 31 103120666)).
Let op: Deze bescherming bij insolventie geldt niet voor overeenkomsten met andere partijen dan Expedia, Inc., die ondanks de insolventie van Expedia, Inc. kunnen worden uitgevoerd.
— Richtlijn (EU) 2015/23/02 zoals omgezet in nationaal recht kan hier gevonden worden.
Vrbo-accommodaties
Als u een accommodatie boekt die wordt aangeboden via onze Service van Vrbo of een van de Vrbo-merken (Stayz, Bookabach, FeWo Direkt en Abritel), een ‘Vrbo-accommodatie’, zijn op uw boeking van en betaling voor de Vrbo-accommodatie de Voorwaarden & Bepalingen van Vrbo van toepassing die we u tijdens de boekingsprocedure aanbieden.
Artikel 7 Internationale reizen
Internationale reizen
Hoewel de meeste reizen vrij zijn van incidenten, kunnen reizen naar bepaalde bestemmingen meer risico met zich meebrengen dan andere. Raadpleeg voordat u internationale reizen boekt eventuele reiswaarschuwingen, reisadviezen, enzovoort van de betreffende overheden. Houd ook tijdens uw reis en voorafgaand aan uw terugreis dergelijke reiswaarschuwingen/reisadviezen in de gaten om onderbrekingen te voorkomen of tot een minimum te beperken.
Informatie over het aan reizen naar specifieke internationale bestemmingen verbonden risiconiveau vindt u op https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen.
Gezondheid
Richtlijnen voor aanbevolen inentingen/vaccinaties kunnen op enig moment wijzigen. Neem voor vertrek contact op met uw dokter voor advies over geldende aanbevelingen. U bent zelf verantwoordelijk voor het volgende:
 • Naleving van alle gezondheidsvereisten voor toegang.
 • Verkrijgen van de aanbevolen inentingen/vaccinaties.
 • Gebruik van alle aanbevolen medicatie.
 • Opvolgen van alle medische adviezen met betrekking tot uw reis.
Online medisch advies voor reizigers vindt u op https://www.ggdreisvaccinaties.nl/heb-ik-een-vaccinatie-nodig. Of neem contact op met uw dokter voor medisch advies over uw reis.
Paspoort en visum
Raadpleeg de ambassade of het consulaat van uw bestemming voor informatie over paspoort- en visumvereisten. Vereisten kunnen worden gewijzigd, dus check up-to-date informatie voordat u boekt en voordat u vertrekt. Zorg dat u voldoende tijd heeft om alle benodigde regelingen te treffen.
Ons Concern is niet aansprakelijk als u de toegang tot een vliegtuig, cruiseschip of land wordt geweigerd vanwege uw gedrag, inclusief wanneer u nalaat de juiste, volledige reisdocumenten bij u te dragen zoals vereist door enig(e) Reisaanbieder, autoriteit of land (inclusief landen waar u doorheen reist). Dit omvat ook alle stops van een vliegtuig of cruiseschip, zelfs als u het vliegtuig, de luchthaven of het cruiseschip niet wilt verlaten.
Paspoort: U dient een in het land van uitgifte geldig paspoort te hebben voor alle vakantiereizen die via onze Service worden aangeboden.
Voor sommige landen geldt de immigratievereiste dat uw paspoort nog geldig is gedurende een minimale periode nadat u het land bent binnengekomen, meestal 6 maanden. Als uw paspoort nog minder dan een jaar geldig is, dient u voordat u definitieve reisplannen maakt na te gaan welke vereisten gelden op uw bestemming.
De naam op het paspoort moet overeenkomen met de naam op het ticket. Als dat niet het geval is, kunt u mogelijk niet reizen en is uw verzekering mogelijk niet geldig. Als een lid van uw reisgezelschap van naam verandert (bijvoorbeeld door een huwelijk) nadat u een Reisservice heeft geboekt, maar voordat u vertrekt, dient u ons daarvan op de hoogte te stellen.
Visum: Voor informatie over visumvereisten kunt u het beste contact opnemen met de ambassade of het consulaat van het land dat u wilt bezoeken, evenals met de ambassade of het consulaat van het land waarnaar u terug wilt keren als u geen inwoner bent van dat land.
De overheden van sommige landen verplichten luchtvaartmaatschappijen om persoonsgegevens van alle reizigers in hun vliegtuig te verstrekken. De gegevens worden verzameld bij het inchecken op de luchthaven of in sommige gevallen tijdens het boeken. Neem bij vragen hierover contact op met de luchtvaartmaatschappij waarmee u reist.
Ons Concern stelt of garandeert niet dat reizen naar internationale bestemming aan te bevelen of zonder risico is en is niet aansprakelijk voor schade of verlies ingevolge het reizen naar dergelijke bestemmingen.
Artikel 8 Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor de Reisservices
De Reisaanbieders stellen de Reisservices aan u beschikbaar.
In de mate waarin dat wettelijk is toegestaan en ingevolge de uitzonderingen en limieten in deze Voorwaarden of de betreffende Regels en beperkingen zijn we, wanneer wij de Reisaanbieder zijn, alleen aansprakelijk tegenover u voor directe schade die:
 • door zowel u als Expedia Travel redelijkerwijs voorzienbaar was;
 • daadwerkelijk door u is ondervonden of geleden; en
 • rechtstreeks te wijten is aan de acties van Expedia Travel bij het verstrekken van de Reisservices,
In het geval dat Expedia Travel met betrekking tot de Reisservice aansprakelijk is, zal een dergelijke totale aansprakelijkheid niet de kosten overschrijden die u aan Expedia Travel voor de betreffende Reisservice heeft voldaan.
De aansprakelijkheid van andere Reisaanbieders tegenover u wordt uiteengezet in de betreffende Regels en beperkingen.
Onze aansprakelijkheid
We zijn eigenaar en exploitant van onze Service en de Reisaanbieders verstrekken de Reisservices aan u.
In de mate waarin dat wettelijk is toegestaan, zijn wij en onze Partners niet aansprakelijk voor:
 • Reisservices die de Reisaanbieders aan u beschikbaar stellen.
 • De handelingen, fouten, vergissingen, verklaringen, garanties of nalatigheid van dergelijke Reisaanbieders.
 • Persoonlijk letsel, overlijden, schade aan eigendommen of andere schade of uitgaven voortkomend uit bovenstaande.
De Reisaanbieders verstrekken ons informatie waarin de Reisservices worden beschreven. Deze informatie omvat onder meer details, foto's, tarieven en de betreffende Regels en beperkingen van de Reisservice. Wij geven deze informatie weer via onze Service. De Reisaanbieders zijn verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en recentelijkheid van dergelijke informatie. Ons Concern en onze Partners zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in dergelijke informatie, tenzij en alleen voor zover wij dergelijke onjuistheden direct hebben veroorzaakt (dit geldt ook voor accommodatiebeoordelingen die uitsluitend zijn bedoeld als richtlijn en geen officiële beoordeling vormen). Ons Concern en onze Partners geven geen garanties ten aanzien van de beschikbaarheid van specifieke Reisservices.
Foto's en illustraties in onze Service worden u alleen aangeboden ter informatie over het niveau en type accommodatie.
In de mate waarin dat wettelijk is toegestaan, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, geldt het volgende:
 • Alle informatie, software of Reisservices die via onze Service worden weergegeven, worden aangeboden zonder enige garantie of voorwaarde van welke aard dan ook. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, enige impliciete garanties en voorwaarden ten aanzien van afdoende kwaliteit, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel, titel of niet-inbreuk op eigendomsrechten en
 • ons Concern en onze Partners wijzen elke aansprakelijkheid af met betrekking tot dergelijke garanties en voorwaarden.
De weergave van Reisservices via onze Service is geen goedkeuring of aanbeveling van dergelijke Reisservices door ons Concern of onze Partners. In de mate waarin dat wettelijk is toegestaan, wijzen ons Concern en onze Partners elke garantie en voorwaarde af die stelt dat onze Service, de servers daarvan en e-mailberichten die door ons of onze Partners worden verzonden, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.
In de mate waarin dat wettelijk is toegestaan en ingevolge de beperkingen in deze Voorwaarden wijzen ons Concern en onze Partners elke aansprakelijkheid af voor enige directe, indirecte, punitieve, speciale, incidentele of gevolgschades of verliezen die voortvloeien uit:
 • de Reisservices,
 • het gebruik van onze Service,
 • enige vertraging of belemmering bij het gebruik van onze Service of
 • uw gebruik van links vanuit onze Service,
ongeacht of die hun oorsprong vinden in nalatigheid, een contract, een onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid, consumentenbeschermingsstatuten of anderszins en zelfs als ons Concern en onze Partners van de mogelijkheid van dergelijke schades op de hoogte zijn gesteld.
Met betrekking tot de aansprakelijkheid voor onze verplichtingen onder deze Voorwaarden of als we ingevolge deze Voorwaarden aansprakelijk worden geacht voor enig verlies of enige schade, zullen we, in de mate waarin dat wettelijk is toegestaan, uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die:
 • door zowel u als ons redelijkerwijs voorzienbaar was;
 • daadwerkelijk door u is ondervonden of geleden; en
 • rechtstreeks aan onze acties kan worden toegeschreven.
In het geval van onze eventuele aansprakelijkheid overschrijdt zulke aansprakelijkheid in geen geval in totaal de grootste waarde van (a) de kosten die door u voor de Reisservice in kwestie zijn betaald of (b) honderd dollar (USD 100,00) of het equivalent daarvan in lokale valuta.
Deze beperking van de aansprakelijkheid geeft de risicoverdeling tussen u en ons weer. De beperkingen die in dit Artikel worden vermeld, overleven en zijn zelfs van toepassing indien een beperkte oplossing zoals opgegeven in deze Voorwaarden haar doel niet blijkt te hebben bereikt. De beperkingen van aansprakelijkheid die in deze Voorwaarden worden genoemd, komen ten goede aan ons Concern en onze Partners.
Elk geval van overmacht, inclusief de onderbreking van communicatiemiddelen of een staking door luchtvaartmaatschappijen, accommodaties of luchtverkeersleiders, leidt tot opschorting van de verplichtingen in deze Voorwaarden waar deze situatie van overmacht op van invloed is. In dergelijke gevallen is de partij die onder de situatie van overmacht te leiden heeft, niet aansprakelijk voor het niet nakomen van diens verplichtingen.
Consumenten hebben bepaalde wettelijke rechten. De uitsluitingen en beperkingen die in deze Voorwaarden zijn opgenomen, zijn alleen van toepassing voor zover door de wet toegestaan. Niets in deze Voorwaarden wordt geacht onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten voor fraude, persoonlijk letsel of overlijden (als gevolg van handelingen of nalatigheid van onze kant).
Schadevergoeding
U gaat ermee akkoord om ons Concern, onze Partners en/of hun functionarissen, directeuren, medewerkers en agenten te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, aanspraken, eisen, acties, verliezen, schade, boetes, penaliteiten of andere kosten en uitgaven, ongeacht hun soort of aard (‘Verliezen’), waaronder, maar niet beperkt tot, redelijke juridische kosten en administratiekosten, in rekening gebracht door derden als gevolg van:
 • een inbreuk door u op deze Voorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen,
 • een schending door u van enige wet of de rechten van een derde partij,
 • uw gebruik van onze Service,
voor zover dergelijke Verliezen niet rechtstreeks worden veroorzaakt door de handelingen van ons Concern of onze Partners (zoals van toepassing).
Artikel 9 Beoordelingen, opmerkingen en foto's
Door het indienen van inhoud voor onze Service via e-mail, posts of anderszins, inclusief beoordelingen van accommodaties, foto's, video's, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën en dergelijke zoals opgenomen in enige inzending (gezamenlijk ‘Inzendingen’):
 • bevestigt u dat al uw Inzendingen oorspronkelijk door u zijn gemaakt en dat u alle rechten heeft en behoudt die nodig zijn om ons toe te staan de Inzendingen te gebruiken zoals bepaald in deze Voorwaarden en
 • kent u ons Concern en onze Partners, zoals wettelijk toegestaan, een niet-exclusief, royalty-vrij, eeuwigdurend, overdraagbaar, onomkeerbaar en volledig via meerdere niveaus in sublicentie uit te geven recht toe om dergelijke Inzendingen wereldwijd in elke nu bekende of later te ontwikkelen media te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren, er werken van af te leiden, openbaar te vertonen en uit te voeren.
U erkent ook en gaat ermee akkoord dat ons Concern en onze Partners de naam die u bij dergelijke Inzendingen vermeldt, naar eigen inzicht en in een niet-identifieerbare indeling kunnen gebruiken om uw Inzendingen aan toe te schrijven (bijvoorbeeld door uw voornaam en woonplaats te vermelden bij een door u ingediende beoordeling). Dergelijke Inzendingen worden mogelijk gedeeld met de Reisaanbieders.
U geeft ons Concern ook het recht om enige persoon of entiteit die inbreuk maakt op uw rechten of de rechten van ons Concern ten aanzien van de Inzendingen, juridisch te vervolgen.
Inzendingen zijn niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten.
Indien mogelijk doet u uitdrukkelijk afstand van enige en alle ‘morele rechten’ (inclusief rechten van toekenning of integriteit) die mogelijk in uw Inzendingen bestaan. U stemt ermee in dat u geen bezwaar heeft tegen publicatie, gebruik, modificatie, verwijdering of exploitatie van uw Inzendingen door ons Concern, onze Partners of enige van onze overige licentiehouders.
U bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud van uw Inzendingen. U ziet af van het verzenden of overdragen naar of van onze Service en u stemt ermee in dat enige Inzendingen die u doet vrij zijn van inhoud die:
 • onwettig, bedreigend, lasterlijk, beledigend, obsceen of pornografisch is of inbreuk maakt op publiciteits- of privacyrechten of enige wet;
 • commercieel is (zoals fondsenwerving, advertenties voor of marketing van enige goederen of diensten, enzovoort);
 • een schending vormt van, een wederrechtelijke toeëigening vormt van of inbreuk maakt op enig copyright, handelsmerk, patent of ander eigendomsrecht van enige derde partij, of
 • verwerpelijk is op gronden van het algemeen belang, de openbare zeden, de openbare orde, de openbare veiligheid of de nationale harmonie.
U bent als enige aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het niet naleven van de bovenstaande regels of van enige andere negatieve gevolgen die het resultaat zijn van uw Inzendingen op onze Service.
We kunnen onze rechten (bijvoorbeeld gebruiken, publiceren, weergeven, verwijderen, enzovoort) uitoefenen op alle Inzendingen zonder u daarvan op de hoogte te stellen.
Als u voor dezelfde accommodatie meerdere beoordelingen indient, komt alleen uw meest recente Inzending in aanmerking om te worden gebruikt.
Voor alle beoordelingen, foto's en andere inhoud die u indient, gelden onze Richtlijnen voor het indienen van inhoud en foto's.
We claimen geen eigendom of goedkeuring van of betrokkenheid bij enige door u gedane Inzending.
Artikel 10 Beleid en kennisgevingen ten aanzien van intellectuele eigendom
Kennisgevingen van copyright en handelsmerken
Alle inhoud van onze Service is ©2022 Expedia, Inc. Alle rechten voorbehouden. Expedia, Expedia.com, het Expedia-logo, Expedia Rewards en het vliegtuiglogo, onder meer, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Expedia, Inc. Overige logo's en product- en bedrijfsnamen die hierin worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaren. We zijn niet verantwoordelijk voor inhoud op websites van andere partijen dan wij.
De tool Google® Translate wordt via onze Service beschikbaar gesteld om het u mogelijk te maken inhoud te vertalen, zoals door gebruikers gegenereerde beoordelingen. Google® Translate gebruikt een geautomatiseerd proces om tekst te vertalen, waardoor onjuistheden kunnen ontstaan. U gebruikt Google® Translate uitsluitend voor uw eigen risico. We kunnen niets beloven, bevestigen of garanderen ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de vertalingen die door Google® Translate worden gegeven.
Onze Service bevat mogelijk links naar websites van andere partijen dan wij. Dergelijke links zijn alleen bedoeld als verwijzingen. We hebben geen zeggenschap over dergelijke websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of uw gebruik ervan. Opname door ons van links naar dergelijke websites wil niet zeggen dat het materiaal op deze websites wordt onderschreven of dat er een relatie is met de uitbaters van deze websites.
Als u een schending van ons merk vaststelt, kunt u ons dat laten weten door ons te e-mailen op TrademarkComplaints@expediagroup.com. Via dit e-mailadres behandelen we uitsluitend berichten over merkschendingen.
Schending van en klachten over het beleid voor intellectuele eigendom
We respecteren de intellectuele-eigendomsrechten van anderen en verwachten dat onze leveranciers, partners en gebruikers (gezamenlijk ‘Gebruikers’) hetzelfde doen. We hebben een beleid dat Gebruikers verbiedt materiaal te plaatsen dat inbreuk maakt op het copyright, de handelsmerkrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten van anderen en onder passende omstandigheden zullen we het account beëindigen van Gebruikers die herhaaldelijk inbreuk maken. De vereisten en instructies voor het indienen van klachten over copyrights en handelsmerken vindt u hier onder ‘Klachten en formulieren voor inbreuk op intellectuele eigendom’.
Kennisgevingen met betrekking tot octrooien
Een of meer octrooien die wij of ons Concern in eigendom hebben, zijn mogelijk van toepassing op onze Service en op de functies en services die via onze Service toegankelijk zijn. Op delen van onze Service zijn licenties of een of meer octrooien van toepassing. Overige octrooien zijn in behandeling.
Artikel 11 Via onze Service beschikbare software
Software
Software die van onze Service of een mobiele-appstore kan worden gedownload ( ‘Software’), betreft door copyright beschermde werken van ons Concern of onze respectieve leveranciers. Voor uw gebruik van de Software gelden de voorwaarden van de licentieovereenkomst van de eindgebruiker (indien van toepassing) die geleverd wordt bij de Software (‘Licentieovereenkomst’). Voordat u Software kunt downloaden, installeren of gebruiken, dient u eerst akkoord te gaan met de Licentieovereenkomst.
Voor Software die zonder Licentieovereenkomst is geleverd, geven we u een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet in sublicentie uit te geven licentie voor het downloaden, installeren en gebruiken van de Software om onze Service te gebruiken overeenkomstig deze Voorwaarden en voor geen enkel ander doel. De Software wordt vrij van vergoedingen of kosten aan u verstrekt.
Alle Software (zoals HTML-code en Active X-controls, enzovoort) die in onze Service is opgenomen, is eigendom van ons Concern, onze Partners of onze respectieve leveranciers. Alle Software is beschermd door copyrightwetten en internationale verdragen. Het reproduceren of opnieuw verspreiden van de Software is bij wet verboden en kan tot civiele en strafrechtelijke vervolging leiden. Wie deze bepaling schendt, wordt vervolgd.
Zonder beperking van het voorafgaande is het uitdrukkelijk verboden om de Software voor verdere reproductie of distributie naar enige andere server of locatie te kopiëren of te reproduceren. Voor zover deze Software is gegarandeerd, is dat alleen het geval overeenkomstig de voorwaarden van de Licentieovereenkomst.
Voorwaarden voor kaarten
Uw gebruik van kaarten in onze Service wordt beheerst door de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring van Google en door de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring van Microsoft. Google en Microsoft behouden zich het recht voor om hun Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaringen te allen tijde, naar eigen goeddunken, te wijzigen. Klik hieronder voor meer informatie:
OpenStreetMap-geodata die worden gebruikt voor het in kaart brengen, is ©OpenStreetMap-bijdragers en is beschikbaar onder de Open Database Licence (ODbL).
Artikel 12 Uw privacy en persoonsgegevens
We beschermen de privacy, vertrouwelijkheid en veiligheid van persoonsgegevens die aan ons worden toevertrouwd.
Raadpleeg onze huidige Privacyverklaring, die ook van toepassing is op uw gebruik van onze Service en door verwijzing in deze Voorwaarden is opgenomen, om inzicht te krijgen in onze handelswijzen.
Artikel 13 Loyaliteitsprogramma
We bieden onze reizigers een gratis loyaliteitsprogramma aan. Voor meer informatie over ons programma en de voordelen ervan, raadpleegt u onze huidige algemene voorwaarden. Deze zijn door verwijzing opgenomen in deze Voorwaarden.
In onderstaande gevallen wordt u automatisch lid van het een loyaliteitsprogramma:
 • U maakt een account.
 • U heeft al een account, maar bent nog geen lid en u meldt zich aan bij uw account of gebruikt onze Service.
Artikel 14 Contact met ons opnemen en klachten
Reizigersondersteuning en het afhandelen van klachten
We helpen u graag met uw mogelijke verzoeken of klachten ten aanzien van uw boeking.
Als u na een probleem met uw geboekte Reisservice een klacht indient of recht heeft op compensatie door de Reisaanbieder, helpen we u en de Reisaanbieder om het probleem op te lossen.
Als u verzoeken of klachten heeft terwijl u op reis bent, kunt u hier contact met ons opnemen.
Verlies, diefstal of schade
Klachten terwijl u op reis bent over verlies of diefstal van of schade aan bagage, kleding of persoonlijke bezittingen waarover u geen controle had, dienen te worden opgenomen met de betreffende Reisaanbieder (zoals de accommodatie of de luchtvaartmaatschappij, enzovoort).
Op reis
Meld problemen terwijl u op reis bent (of zo snel mogelijk daarna) bij:
1. ons hier, of bij
2. de betreffende Reisaanbieder als het probleem zich voordeed op de heen- of terugreis.
Er kunnen dan maatregelen worden getroffen om het probleem op te lossen en de door u geleden schade te beperken. Als u problemen niet meldt terwijl u op reis bent, zijn wij en de Reisaanbieder mogelijk niet in de gelegenheid om het probleem te onderzoeken en te herstellen terwijl u op reis bent. Dit kan van invloed zijn op uw rechten onder deze Voorwaarden en kan onder meer de hoogte van enige verschuldigde compensatie terugbrengen, mogelijk tot nul.
Na het reizen
Voor klachten die na het reizen zijn ingediend, neemt u hier contact met ons op.
We raden u aan om klachten binnen 30 dagen na uw reis in te dienen.
Papier
Klachten op papier kunnen worden verzonden aan:
 • de Reisaanbieder die de Reisservice heeft verkocht, op het adres dat in de Regels en beperkingen van de Reisaanbieder wordt vermeld; of
 • aan ons, op onderstaand adres:
Expedia, Inc.
1111 Expedia Group Way West
Seattle WA 98119
VS
Expedia Customer Relations PO Box 70720 LONDON EC1P 1GW
Telefoonnummer Klantenservice: 020 200 84 59 (lokaal tarief)
Het online platform voor het oplossen van geschillen van de Europese Commissie (Online Dispute Resolution Platform) is bereikbaar via http://ec.europa.eu/odr.
Indien een klacht niet tijdig of naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u ook een klacht indienen bij de Geschillencommissie Reizen (www.sgc.nl).
Artikel 15 Algemeen
Toepasselijk recht en jurisdictie
Deze Overeenkomst valt onder Nederlands recht. U gaat akkoord met de exclusieve bevoegdheid en jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken in alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van onze Service of deze Voorwaarden. Het gebruik van onze Service is niet toegestaan in enig rechtsgebied waarin niet het volle recht wordt gedaan aan alle bepalingen in deze Voorwaarden, met inbegrip, maar zonder beperking van, deze paragraaf.
Verzekering
Behalve waar anders wordt vermeld, zijn de weergegeven prijzen exclusief reisverzekering. U wordt aangeraden een verzekering te nemen die de gevolgen dekt van bepaalde annuleringsgevallen en bepaalde risico's (zoals de kosten van repatriëring in geval van een ongeluk of ziekte). U dient er zorg voor te dragen dat de verzekering die u afsluit, adequaat in uw behoeften voorziet. Mogelijk worden u bepaalde reisverzekeringsproducten getoond. In dat geval worden de details van de verzekeraar, relevante informatie en algemene voorwaarden in onze Service weergegeven.
Nalatigheid bij het doen gelden van onze rechten
Als we nalatig of traag zijn bij het doen gelden van enige bepaling van deze Voorwaarden, betekent dat niet dat we afstand doen van ons recht om in de toekomst dezelfde bepaling of andere bepalingen van deze Voorwaarden af te dwingen.
Niet-afdwingbare bepalingen
Als enige bepaling (of deelbepaling) van deze Voorwaarden door een rechtbank of andere competente autoriteit ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar wordt gehouden, zal die bepaling (of deelbepaling), indien vereist, geacht worden geen deel uit te maken van deze Voorwaarden tussen u en ons. In een dergelijk geval blijven de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen ongewijzigd.
Volledige overeenkomst
Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons ten aanzien van onze Service. Ze overstijgen alle eerdere of gelijktijdige communicatie (hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk) tussen u en ons over onze Service.
Toewijzing
We hebben het recht en u heeft niet het recht om rechten, plichten of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, uit te besteden of te delegeren.
Rechten van derden
Behalve waar uitdrukkelijk in deze Voorwaarden vermeld, is het niet onze intentie om enig deel van deze Voorwaarden afdwingbaar te maken door enige persoon die geen partij is bij deze Voorwaarden. Voor het afstand doen, wijzigen of beëindigen van enig deel van deze Voorwaarden is geen goedkeuring van een derde partij nodig. Deze Voorwaarden geven geen aanleiding tot enige rechten onder enige toepasselijke wetten of regelgevingen met betrekking tot rechten van derden om enig deel van deze Voorwaarden af te dwingen.
Voortlevende bedingen
Enige bepaling van deze Voorwaarden die uitdrukkelijk of door zijn aard verplichtingen oplegt na afloop of beëindiging van deze Voorwaarden, zal een dergelijke afloop of beëindiging overleven.
Artikel 16 Registraties
Belastingregistratie van de staat New York
Verkoopbelastingen van New York en verblijfsbelastingen van New York City, indien van toepassing, zijn verschuldigd over uw verblijf in een accommodatie. Voor direct betaalbare verblijfsboekingen is het leveranciersregistratienummer voor omzetbelasting van Travelscape, LLC in New York 880392667 en is het registratienummer voor de verblijfsbelasting in New York City 033960.
Klik hieronder voor meer informatie: