Laatst herzien op 19 april 2021

Het Expedia Rewards-programma ("Programma") wordt door Expedia, Inc. naar eigen goeddunken aangeboden aan klanten van Expedia.nl, en is alleen beschikbaar voor individuen die ten minste achttien (18) jaar oud zijn, een geldig e-mailadres hebben en zich geregistreerd hebben voor het programma ("Leden"). Door deel te nemen aan het Programma kunnen Leden Expedia Rewards-punten verzamelen ("Expedia Rewards-punten" of "Punten") voor het boeken en voltooien van kwalificerende reizen via Expedia, en het inwisselen van Punten voor bepaalde reisrewards, onder voorbehoud van deze Voorwaarden & Bepalingen en de beschikbaarheid van kwalificerende reizen en Rewards. Om Expedia Rewards-punten te verzamelen, dient een kwalificerende reis voltooid te worden. Dit betekent dat jij, of andere reizigers die vermeld worden in een geboekt reisplan via jouw Expedia Rewards account, vloog in de door jou gereserveerde vlucht, reed in de door jou gereserveerde huurauto als onderdeel van je geboekte pakket, of deelnam aan de door jou geboekte en betaalde activiteit. De termen "jij/jou" en "jouw" in deze Voorwaarden & Bepalingen verwijzen naar alle Leden en klanten die in aanmerking komen voor deelname aan het Programma.

Het lidmaatschap van Expedia Rewards is nietig indien bij wet verboden door de regionale of nationale overheid van het Lid (op basis van het woonadres van het Lid) en kan op elk moment gewijzigd worden om zo nodig te voldoen aan zulke wetten of regels.

Expedia mag naar eigen goeddunken enig onderdeel van de Voorwaarden & Bepalingen van dit Programma wijzigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de regels voor het verzamelen en inwisselen van Expedia Rewards-punten, het vervalbeleid voor Punten en de producten en services waarbij Punten kunnen verzameld en ingewisseld worden. Expedia kan dit op welk moment dan ook, zonder enige voorafgaande kennisgeving doorvoeren, al kunnen deze wijzigingen een invloed hebben op je mogelijkheid om Punten of voordelen te gebruiken die je reeds hebt verzameld. Expedia behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, enige Expedia Rewards Leden te diskwalificeren als ontdekt wordt dat ze de uitvoering van het Programma overtreden of deze Voorwaarden en Bepalingen schenden

of op een frauduleuze of misleidende wijze handelen. Enige pogingen van Expedia Rewards Leden om de wettige uitvoering van het Programma te ondermijnen kan een overtreding zijn volgens de Criminele en Burgerlijke Wet. Als zulke pogingen worden ondernomen, behoudt Expedia zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen van zulke personen voor zover de wet dit toelaat. Expedia' s verzuim om deze Voorwaarden & Bepalingen af te dwingen staat niet gelijk aan een afstandsverklaring van die bepaling. Expedia geeft geen garanties of verklaringen van enige aard m.b.t. het Programma.

Je ontslaat Expedia, zijn affiliates en partners van alle aansprakelijkheid m.b.t. het verzamelen, inwisselen en gebruik van Expedia Rewards punten, met inbegrip van enige Rewards die, na ontvangst, mogelijk verloren, gestolen of vernietigd worden. De leveranciers van Expedia zijn op geen enkele wijze verbonden met of verantwoordelijk voor het beheer van het Expedia Rewards Programma.

Het Programma heeft geen vooraf bepaalde einddatum en kan verdergaan tot zulke tijd die Expedia aanduidt als de einddatum van het Programma. Expedia kan het Programma wanneer het wilt beëindigen. Indien dit het geval is, heb je negentig (90) dagen vanaf de aankondigingsdatum dat het Programma beëindiging wordt om beschikbare Expedia Rewards-punten te gebruiken die in je Account staan. Na die datum zullen Punten zonder compensatie verloren worden.

Je voortdurende deelname aan het programma staat gelijk aan je aanvaarding van enige wijzigingen aan deze Voorwaarden & Bepalingen. Je bent verantwoordelijk voor de kennisname betreffende de wijzigingen die Expedia kan maken aan deze Voorwaarden & Bepalingen. De meest recente versie van deze Voorwaarden & Bepalingen is beschikbaar op www.expedia.nl/rewards en vervangt alle vorige versies van deze Voorwaarden & Bepalingen.


 • Om Expedia Rewards-punten te verzamelen voor een boeking bij Expedia, dien je een geregistreerd Lid van Expedia Rewards te zijn en dien je aangemeld te zijn bij je Account voordat je boekt. Er worden geen Punten verzameld voor boekingen via Expedia.nl als je niet aangemeld bent bij je Account. Als je je registreert voor Expedia Rewards nadat je hebt geboekt, maar voordat de reis is voltooid, zullen er geen Punten verzameld worden voor die boeking.

  Als een geregistreerd Lid van het Programma ontvang je regelmatig per e-mail updates over onderhoudswerken aan je account. Je kunt je niet afmelden voor regelmatige updates over onderhoudswerken aan je account. Als je geen e-mails van Expedia Rewards meer wilt ontvangen, dien je je account te sluiten. Leden kunnen hun Account sluiten door de Klantenservice te bellen. Nadat je je Account hebt gesloten, wordt de mogelijkheid om Expedia Rewards-punten te verzamelen of in te wisselen opgeschort. Als je je Account sluit, heb je geen toegang meer tot je profiel of de informatie van je accountbalans, worden er geen Expedia Rewards-punten verzameld bij toekomstige boekingen en kunnen enige reeds verzamelde Expedia Rewards-punten niet meer ingewisseld worden. Enige punten in je Account op het moment van sluiting, vervallen op dat moment onmiddellijk.

 • Expedia kent alleen Punten toe aan de eigenaar van het Account dat werd gebruikt voor de kwalificerende boeking. Aanvullende individuen die in het reisplan vermeld worden als reiziger kunnen geen Punten verzamelen. Als je een reis boekt voor een ander individu als reisorganisator - door gebruik te maken van de Reisorganisator-instelling in je Expedia-account - dan verzamelt het individu's account dat je hebt gebruikt voor het boeken van de reis Punten voor de kwalificerende boeking, maar alleen als hun Expedia-account geregistreerd is voor het Programma en zij een actief Account hebben.

  Nadat een kwalificerende boeking is gemaakt, dan wordt het verwachte aantal Expedia Rewards-punten toegekend als 'in behandeling' tot dertig (30) dagen na afloop van je reis. Net als eerder vermeld, en voor alle duidelijkheid, betekent 'voltooide reis' dat jij, of andere reizigers die vermeld worden in een geboekt reisplan via jouw Expedia Rewards account, verbleef in het door jou geboekte hotel, vloog in de door jou gereserveerde vlucht, reed in de door jou gereserveerde huurauto als onderdeel van je geboekte pakket, of deelnam aan de door jou geboekte en betaalde activiteit. Expedia Rewards-punten in behandeling kunnen niet ingewisseld worden. Dertig (30) dagen na afloop van je reis wijzigt de status van je punten van 'in behandeling' naar 'beschikbaar'. Pas wanneer de status wijzigt naar 'beschikbaar', komen Expedia Rewards-punten van de gebruiker in aanmerking om ingewisseld te worden. Het aantal Expedia Rewards-punten in behandeling die werden berekend tijdens de boeking zijn gebaseerd op de details van het geboekte en voltooide reisplan. Wijzigingen of annuleringen aan het geboekte reisplan leidt mogelijk tot een verschil tussen het geschatte aantal punten in behandeling en het uiteindelijke aantal punten dat voor dit reisplan toegekend worden aan het geregistreerde Ledenaccount. Er worden geen Expedia Rewards-punten verzameld voor wijzigings- of annuleringskosten die door leveranciers worden berekend.

  Expedia behoudt zich het recht voor om zowel Expedia Rewards-punten in behandeling als beschikbare punten in te trekken die verzameld of toegekend werden voor ongebruikte reisproducten. Expedia Rewards-punten worden ingetrokken in gevallen waar een Lid terugbetaling ontvangt, zowel van Expedia als van een reisleverancier of aanbieder. Punten die verzameld werden naar aanleiding van frauduleuze, bedrieglijke of vervalste informatie worden door Expedia ingetrokken.

  Expedia behoudt zich het recht voor om alle Ledenaccount-activiteiten te controleren. Als je Expedia Rewards Account tekenen van fraude, misbruik of verdachte activiteit vertoont, kan Expedia je Account onmiddellijk sluiten of blokkeren en je verliest mogelijk al je verzamelde Expedia Rewards-punten. Als je je schuldig maakt aan enige frauduleuze activiteiten, behoudt Expedia zich het recht voor om enige juridische actie te ondernemen en heeft het gegronde redenen om enige ingewisselde Rewards die het resultaat zijn van zulke activiteiten in beslag te nemen. Bovendien ben je mogelijk aansprakelijk voor Expedia's financiële verliezen, met inbegrip van proceskosten en schadevergoedingen, en wordt je de deelname aan Expedia Rewards in de toekomst verboden. Expedia Rewards-punten van frauduleuze boekingen worden ingetrokken, en het Account dat hoort bij zulke frauduleuze boekingen wordt geblokkeerd van verdere activiteit m.b.t het verzamelen en inwisselen van Rewards-punten. Bel het nummer 020 200 84 59 als je de blokkering van een account of de intrekking van Expedia Rewards-punten wilt betwisten.

  Als je Account niet het correcte aantal Expedia Rewards punten weergeeft dat volgens Expedia toegekend zou moeten worden, dan behoudt Expedia zich het recht voor je Puntenaantal te verhogen of te verlagen. Als je van mening bent dat je Account het slachtoffer is van enige verdachte activiteit, neem dan onmiddellijk contact op met de klantenservice van Expedia. Als men overtuigd is dat je het slachtoffer bent van fraude, worden de Punten die je hebt verzameld overgedragen naar een nieuw Account.

  Het verzamelen van punten, inwisselwaarden en kwalificatievoorwaarden voor Elite Status zijn gebaseerd op de wisselkoers van de plaatselijke valuta tegen de VS dollar en zijn onderhevig aan veranderingen. Een overzicht van de verzamelde loyaliteitspunten en inwisselingsactiviteit kan bekeken worden op je Activiteitenpagina. Expedia Rewards-punten en Rewards hebben geen contante waarde en kunnen niet ingeruild of ingewisseld worden voor contanten. Expedia Rewards-punten mogen niet toegewezen, verkocht, overgedragen en/of beloofd worden aan derden. Je hebt geen eigendomsrechten of andere juridische belangen in Expedia Rewards-punten. Jij bent verantwoordelijk voor enige persoonlijke fiscale aansprakelijkheid in verband met de deelname aan het Expedia Rewards-programma en het gebruik van Rewards.

  Als een Lid meent dat hij of zij niet het correcte aantal Expedia Rewards-punten heeft voor een boeking, dient het Lid binnen negentig (90) dagen na afloop van de reis contact op te nemen met de klantenservice van Expedia op het nummer 020 200 84 59. Expedia bepaalt uiteindelijk of enige aanpassingen aan het puntenaantal gerechtvaardigd is voor de reis in kwestie. In geen enkel geval kunnen Expedia Rewards-punten handmatig gewijzigd worden van 'in behandeling' naar 'beschikbaar' voordat de periode van dertig (30) dagen na afloop van de reis verstreken is.

 • Het verwachte aantal Expedia Rewards-punten in behandeling dat wordt toegekend worden in behandeling gehouden totdat de reis is voltooid en de betaling is bevestigd. Zie de onderstaande tabel om te zien hoe lang het kan duren voordat punten in behandeling beschikbaar worden gesteld.

  Kwalificerende boeking Tijdlijn voor bevestiging van punten
  Vluchten 30 dagen na afloop van reis
  Pakketten (dynamic packaging) 30 dagen na afloop van reis
  Hotels betaald tijdens boeking 30 dagen na afloop van reis
  Hotels betaald tijdens verblijf 35 dagen na afloop van reis
  Activiteiten 30 dagen na afloop van reis
 • Punten worden verzameld tegen de waarden die van tijd tot tijd bepaald worden op de pagina 'Voordelen' (zie https://www.expedia.nl/rewards/howitworks#benefits). Punten kunnen verzameld worden door de volgende kwalificerende reisproducten te kopen op Expedia.nl via je geregistreerde Account:

  • Hotel (verzamel drie keer zoveel Expedia Rewards-basispunten wanneer je een VIP Access-hotel boekt, exclusief belastingen en toeslagen)
  • Huurauto's bij verhuurders vermeld op www.expedia.nl*
  • Vluchten**
  • Activiteiten
  • Vlucht + Hotel-pakketten
  • Hotel + Auto-pakketten
  • Vlucht + Auto-pakketten
  • Hotel + Vlucht + Auto-pakketten
  *Autoverhuurders kunnen van tijd tot tijd wijzigen

  **De vlucht dient direct via Expedia.nl te worden geboekt. Als de betaling van de vlucht wordt afgehandeld op de website van de vliegtuigmaatschappij komt deze vlucht niet in aanmerking voor Expedia Rewards-punten (zelfs als je oorspronkelijke zoekopdracht werd uitgevoerd via Expedia.nl).

 • De volgende reisproducten kwalificeren niet voor het verzamelen van Expedia Rewards-basispunten:

  • Verzekering
  • Cruises
  • Zonvakanties
  • Producten van 3e partijen
  • Vluchten direct geboekt via de website van een vliegtuigmaatschappij, ook als de oorspronkelijke zoekopdracht werd uitgevoerd door Expedia.nl
 • Af en toe kan Expedia je de mogelijkheid geven om extra Expedia Rewards-bonuspunten te verzamelen. Je dient aan alle toepasselijke voorwaarden en bepalingen in verband met de specifieke bonuspunt-aanbieding te voldoen om Expedia Rewards-bonuspunten te verzamelen voor je geboekte en voltooide reizen. Expedia Rewards-bonuspunten worden op het moment van je boeking vermeld in je account als 'in behandeling', en worden beschikbaar gesteld na dertig (30) dagen na afloop van je reis, tenzij anders aangegeven in de voorwaarden en bepalingen van de aanbieding. Expedia Rewards-bonuspuntaanbiedingen zijn van toepassing op gewijzigde boekingen op voorwaarde dat de gewijzigde boeking nog altijd voldoet aan de voorwaarden en bepalingen van de aanbieding. Bonuspunt-aanbiedingen zijn niet van toepassing op geannuleerde boekingen. Aanbiedingen zijn alleen voor de ontvanger van de aanbieding en zijn niet overdraagbaar. Bonuspunt-aanbiedingen kunnen niet ingewisseld worden voor contanten. De coupon is nietig waar dit bij wet verboden is.

 • Expedia Rewards-punten vervallen niet zolang er ten minste elke achttien (18) maanden een kwalificerende aankoop of inwisselingsactiviteit plaatsvindt op Expedia.nl via je account. ‘Kwalificerende aankoop of inwisselingsactiviteit’ betekent een in aanmerking komende Expedia Rewards-reis of -reisproduct (zowel geboekt als betaald) of de inwisseling van een reisvoordeel via je account. Alle punten in je account vervallen als er geen kwalificerende aankoop of inwisselingsactiviteit plaatsvindt gedurende een periode van achttien (18) maanden. Zodra Expedia Rewards-punten vervallen zijn, kunnen zij niet meer hersteld worden.

 • Expedia Rewards-punten kunnen worden gebruikt voor boekingen bij hotels met de optie ‘Betaal nu’, voor coupons die van toepassing zijn op Vlucht + Hotel-pakketten met een hotelverblijf bij een accommodatie met de optie ‘Betaal nu’, activiteiten en voor auto's met de optie ‘Betaal nu’. Rewards kunnen niet ingewisseld worden voor contanten en hebben geen contante waarde. Rewards kunnen niet gecombineerd worden met andere certificaten, coupons, kortingen, upgrades, prijzen of promoties. Rewards worden aangeboden als promotionele producten en zijn nietig indien ze voor contanten of een tegenwaarde doorverkocht worden, gewijzigd of gekopieerd worden. Ze kunnen in het geval van vernietiging, verlies of diefstal niet opnieuw uitgegeven worden. Rewards zijn niet geldig waar dit bij wet verboden is.

 • Leden kunnen beschikbare Expedia Rewards-punten inwisselen om het geheel of een deel van de kosten van een Expedia Rate-hotel te betalen, inclusief belastingen en toeslagen. Punten kunnen alleen ingewisseld worden wanneer de betaling aan Expedia wordt gemaakt op het moment van de boeking. Punten kunnen niet toegepast worden op annulerings- of wijzigingskosten, vooruitbetaalde reserveringen, administratieve kosten of overige toeslagen.

 • Expedia Rewards-leden kunnen beschikbare Expedia Rewards-punten inwisselen voor Expedia-coupons van verschillende bedragen ('Reward-coupon') die toegepast kunnen worden op de kosten van een pakket met een hotel met de optie ‘Betaal nu’. Wanneer je Expedia Rewards-punten inwisselt voor een Reward-coupon voor het bedrag van jouw keuze, dan ontvang je een Reward-couponcode. De uitgegeven Reward-coupon wordt voor een periode van twaalf (12) maanden beschikbaar gesteld in het Expedia-account van het Lid, op de couponpagina van 'Mijn Account'. Zodra de code van de Reward-coupon uitgegeven wordt, kan de Reward-coupon ingewisseld worden door het Lid. Enige Voorwaarden & Bepalingen die van toepassing zijn op de Reward-coupon in kwestie, worden bevestigd op het moment van uitgifte. Door deze Voorwaarden & Bepalingen te aanvaarden, aanvaard je ook de Voorwaarden & Bepalingen van elke Reward-coupon die uitgegeven wordt. Ingewisselde Expedia Rewards-punten zullen afgetrokken worden van je Account op het moment dat de Reward-coupon wordt uitgegeven. Er worden geen Rewards-puntenaantallen of beschikbaarheid van Rewards bevestigd totdat het noodzakelijke aantal Expedia Rewards-punten is afgetrokken van het Ledenaccount en de Reward-coupon is uitgegeven.

  Reward-coupons kunnen alleen gebruikt worden voor Vlucht + Hotel-pakketten met een hotel met de optie ‘Betaal nu’ op www.expedia.nl en alleen wanneer de betaling aan Expedia overgemaakt wordt op het moment van de boeking. Reward-coupons zullen eerst toegepast worden op het hotelsegment van het pakket en vervolgens op het vluchtsegment, uitgezonderd belastingen, toeslagen of extra kosten die voor het pakket berekend worden. Let op: Enige toegepaste bedragen van de coupon die op het vluchtsegment van het pakket werden toegepast, worden terugbetaald op je creditcard, over het algemeen binnen 10 werkdagen na je aankoop. Een Reward-coupon kan op maar één (1) pakket en één hotelkamer per boeking toegepast worden. Een Reward-coupon kan niet gebruikt worden voor het boeken van meerdere kamers in hetzelfde reisplan. Reward-coupons hebben geen contante waarde. Reward-coupons kunnen niet gecombineerd worden met of toegepast worden op enige andere certificaten, upgrades, prijzen of coupons. Alle belastingen, toeslagen en extra kosten die van toepassing zijn op de boeking, met inbegrip van maar zonder beperking tot bagagekosten, stoelupgrades, kosten voor extra personen, parkeerkosten, telefoonkosten en andere kosten die van toepassing zijn op de reservering, zijn de verantwoordelijkheid van de reiziger, en Reward-coupons kunnen niet toegepast worden op zulke bedragen. Reward-coupons kunnen niet toegepast worden op annulerings- of wijzigingskosten, vooruitbetaalde reserveringen, administratieve kosten of overige toeslagen. De coupon is nietig waar dit bij wet verboden is. Er worden geen Expedia Rewards-punten terugbetaald voor ongebruikte of verlopen Reward-coupons.

 • Leden kunnen beschikbare Expedia Rewards-punten gebruiken om een deel van de kosten van autohuur of het volledige bedrag te betalen wanneer Expedia de betaling direct bij de boeking ontvangt. Dit is de 'Betaal nu'-optie nadat je je autotype hebt geselecteerd.

  Alle ingewisselde punten en boekingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en beperkingen van de betreffende reisaanbieder. Wanneer het volledige boekingsbedrag met punten is betaald, ontvangen leden geen basis- of bonuspunten over die transactie.

  Betalen met punten is beschikbaar bij geselecteerde autoleveranciers - zie website voor details. Als een auto met punten betaald kan worden, kun je de punten inwisselen op de boekingspagina. Voor meer voorwaarden over het inwisselen van punten, kun je de Gebruiksvoorwaarden van Expedia raadplegen.

 • Leden kunnen beschikbare Expedia Rewards-punten gebruiken om een deel van de kosten van de activiteit of het volledige bedrag te betalen wanneer Expedia de betaling direct bij de boeking ontvangt. Alle ingewisselde punten en boekingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en beperkingen van de betreffende reisaanbieder.

  Wanneer het volledige boekingsbedrag met punten is betaald, ontvangen leden geen basis- of bonuspunten over die transactie. Voor meer voorwaarden over het inwisselen van punten, kun je de Gebruiksvoorwaarden van Expedia raadplegen.

 • De Hotelprijsgarantie (met uitgebreide garantie tot middernacht voor het inchecken) is alleen beschikbaar voor betrouwbare Expedia Rewards leden. In het onwaarschijnlijke geval dat je een lager tarief vindt voor een hotel dat je via www.expedia.nl of de klantenservice van Expedia (020 200 84 59) geboekt hebt, houden wij ons aan de lagere prijs. Hotels die geboekt worden als onderdeel van een pakket, komen niet in aanmerking voor de Hotelprijsgarantie. De garantie is onderhevig aan deze Voorwaarden & Bepalingen.

  Expedia informeren over een claim:

  Je kunt een claim indienen onder de Hotelprijsgarantie vanaf het moment dat je een losse hotelreservering hebt geboekt op Expedia tot 23.59 uur plaatselijke tijd van het hotel, de dag voor het inchecken. Om een claim te maken, dien je dit formulier in te vullen, je toepasselijke reisplan te selecteren en meer details te geven over de gevonden lagere prijs, met inbegrip van screenshots. De lagere prijs dient beschikbaar te zijn om te boeken op het moment dat je contact met ons opneemt, zoals bepaald door Expedia Rewards.

  Het dient een 'like for like' vergelijking te zijn:

  De Hotelprijsgarantie is alleen beschikbaar voor exact dezelfde reis, met inbegrip van accommodatie, kamertype, rate plan, restitutiebeleid en dezelfde reisdatums die via Expedia werden geboekt. De vergelijking dient voor hetzelfde losse product op een andere website te zijn (d.w.z., niet als onderdeel van een Vlucht + Hotel-pakket}.

  De Hotelprijsgarantie wordt enkel toegepast op de kosten van de geboekte reis, zoals weergegeven in de zoekresultaten van Expedia, zonder inbegrip van belastingen en toeslagen. De Hotelprijsgarantie is niet beschikbaar voor boekingen op websites waar de accommodatie, het reisplan of soortgelijke boekingsdetails geheim blijven tot na aankoop. Je dient aan alle opgelegde voorwaarden van de lagere prijs (indien van toepassing) te voldoen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, residentie, regionale en leeftijdsgerelateerde voorwaarden.

  Er is geen limiet op het aantal Hotelprijsgarantieclaims die je per boeking kunt maken. Echter, enige kredieten na het eerste gegeven krediet is gebaseerd op het eerder gecrediteerde bedrag, niet op het bedrag van de oorspronkelijk geboekte prijs.

  Vergeleken tarieven dienen beschikbaar te zijn voor het algemene online publiek.

  De Hotelprijsgarantie is alleen van toepassing op zowel geadverteerde prijzen als prijzen die beschikbaar zijn voor het algemene publiek op een Nederlandstalige website. Dit omvat bijvoorbeeld geen tarieven die aangeboden worden bij lidmaatschapsprogramma's; corporate kortingen of tarieven; prijzen voor groepen, charters, spaarprogramma's, incentives, meetings, conventies, consolidators of interline prijzen; prijzen verkregen via veilingen of soortgelijk proces; of prijzen die alleen beschikbaar zijn via een coupon of andere promotie die niet aangeboden wordt aan het algemene publiek. Het lagere tarief mag niet van een website komen waar je dient te bellen om van het tarief gebruik te maken of waar het tarief via e-mail wordt aangeboden. Het tarief dient aangeboden en geboekt te worden in euro (en zonder verwijzing naar valutaconversies).

  Verificatie van claims:

  Alle verzoeken worden onderworpen aan de controle van Expedia. Expedia aanvaardt geen screenshots of beweerd bewijs van een lagere prijs dat niet onafhankelijk door Expedia-personeel bevestigd kan worden. Noch zal Expedia verzoeken controleren waarvan het gelooft, naar eigen goeddunken, dat zij het resultaat zijn van een publicatiefout of andere fout of dat ze op frauduleuze wijze of te kwader trouw werden ingediend. Ter controle van niet vooruitbetaalde hotelboekingen, zal de medewerker van de klantenservice binnen dertig (30) dagen na afloop van je hotelverblijf vragen om een kopie van het betalingsbewijs van het hotel. Expedia zal de lagere prijs voor bevestigde verzoeken naleven. Dit kan op verschillende manieren gebeuren.

  In sommige gevallen gaat het om een krediet op de creditcard die werd gebruikt voor het boeken. In andere gevallen kan de reisspecialist het nodig vinden om je boeking te annuleren en opnieuw te boeken tegen de lagere prijs. Er worden geen annulerings- of wijzigingskosten verrekend m.b.t. de Hotelprijsgarantie. In alle gevallen zal de reisspecialist het proces aan je uitleggen. Reizen dienen in overeenstemming met het geboekte reisplan voltooid te worden om in aanmerking te komen voor de terugbetaling of het tegoed. Gewijzigde of geannuleerde boekingen komen niet in aanmerking voor het tegoed of de terugbetaling.

  Wijzigingen

  Expedia behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Hotelprijsgarantie stop te zetten of te wijzigen, of om wie dan ook, wanneer dan ook, om welke reden dan ook, de toegang ervan te verbieden, zonder enige voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid tegenover jou. De voorwaarden die gelden op het moment van je claim bepalen of je in aanmerking komt voor de Hotelprijsgarantie. Expedia' s verzuim om enige bepalingen van deze voorwaarden af te dwingen staat niet gelijk aan een afstandsverklaring van die bepaling.

 • Elite Status is een exclusief privilege van het Expedia Rewards-lidmaatschap. Alle leden treden toe tot het programma als Blue-lid en dienen aan de vereiste kwalificatiecriteria te voldoen. Alle voorwaarden en bepalingen van Expedia Rewards zijn van toepassing op Elite Status. Alleen boekingen die werden gemaakt in je geregistreerde Expedia Rewards-account kwalificeren voor Elite Status, waaronder Expedia Rewards Silver en Expedia Rewards Gold. Bepaalde aanbiedingen en statusvoordelen van het programma zijn mogelijk niet beschikbaar voor leden die geen inwoners van Nederland zijn.

  Expedia behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, het Expedia Elite Status-programma (het "Elite Status-programma") en/of deze Voorwaarden & Bepalingen stop te zetten of te wijzigen, of om wie dan ook, wanneer dan ook, om welke reden dan ook, de toegang tot het programma te verbieden, zonder enige voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid tegenover jou.

  In geval van fraude of misbruik m.b.t. het elite-programma, behoudt het Bedrijf zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de nodige administratieve en/of juridische maatregelen te nemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de sluiting van een Ledenaccount.

  Leden kwalificeren voor Elite Status door:

  1. Het gespecificeerde aantal hotelnachten te verblijven tegen een waarde van € 50 per nacht of meer, of;
  2. Een kwalificerende bestedingslimiet op Expedia.nl te behalen. Aan de volgende criteria dient voldaan te worden tussen 1 januari en 31 december van een bepaald jaar:
  Silver7 hotelkamernachten of € 5.000 als kwalificerende uitgave op Expedia.nl
  Gold15 hotelkamernachten of € 10.000 als kwalificerende uitgave op Expedia.nl

  De kwalificerende reis of activiteit dient uiterlijk om 23.59 uur MET op 31 december van het kwalificerende jaar voltooid te zijn om in aanmerking te komen voor een hoger lidmaatschap en te tellen voor het aantal kamernachten. Een reis die begint en eindigt in een verschillend kalenderjaar telt mee voor een hoger lidmaatschap van het huidige en volgende kalenderjaar.

  De uitgaven op Expedia.nl die in aanmerking komen om je te kwalificeren voor Elite Status kunnen gemaakt worden op de volgende producten: hotels, vluchten, autoverhuur, pakketten en activiteiten. Elite Status kan naar goeddunken van Expedia ingetrokken worden als de reis die tot de bereikte status leidde, niet is voltooid.

  Zodra de Elite Status verzameld is, blijft deze geldig voor het volledige kalenderjaar waarin je je kwalificeerde, het volgende volledige kalenderjaar en t/m 28 februari van het jaar daarop, tenzij anders aangegeven.

  1. Expedia Rewards-bonuspunten: Expedia Rewards Silver leden verzamelen een bonus van 10% op alle verzamelde basispunten. Expedia Rewards-bonuspunten worden dertig (30) dagen na de afloop van je reis toegekend.
  2. Exclusieve hotelvoorzieningen: Silver leden genieten van exclusieve voorzieningen bij meer dan 900 deelnemende VIP Access hotels. Voorzieningen variëren per accommodatie. De hotels die tot het VIP Access hotelnetwerk behoren en exclusieve voorzieningen aanbieden kunnen altijd en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. De aangeboden voorzieningen per gegeven hotel kunnen altijd wijzigen. Exclusieve voorzieningen zijn alleen bestemd voor de hoofdeigenaar van het account en worden enkel verstrekt aan bijkomende reizigers die geboekt werden via het Silver account van het Lid naar goeddunken van het hotel en op basis van beschikbaarheid.
  3. Priority klantenservice: Silver leden genieten van snellere doorverbindingen en service wanneer zij contact opnemen met de klantenservice van Expedia.
  4. Exclusieve Silver deals: van tijd tot tijd worden exclusieve, speciale deals gegeven aan Silver leden. Kortingen zijn niet van toepassingen op activiteitenboekingen via Expedia.nl.
  5. Exclusieve voordelen van een toegewijde conciërgeservice in Hawaï en Orlando bij Expedia Local Expert®. Er kunnen beperkingen gelden. Onder voorbehoud van wijzigingen naar eigen goeddunken van Expedia. Kortingen gelden niet voor activiteiten die zijn geboekt via Expedia.nl.
  1. Expedia Rewards-bonuspunten: Expedia Rewards Gold leden verzamelen een bonus van 30% op alle verzamelde basispunten. Bonuspunten worden dertig (30) dagen na afloop van je reis toegekend.
  2. Exclusieve hotelvoorzieningen: Gold leden genieten van exclusieve voorzieningen bij meer dan 900 deelnemende VIP Access hotels. Voorzieningen variëren per accommodatie. De hotels die tot het VIP Access hotelnetwerk behoren en exclusieve voorzieningen aanbieden kunnen altijd en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. De aangeboden voorzieningen per gegeven hotel kunnen altijd wijzigen. Exclusieve voorzieningen zijn alleen bestemd voor de hoofdeigenaar van het account en worden enkel verstrekt aan bijkomende reizigers die geboekt werden via het Gold account van het Lid naar goeddunken van het hotel en op basis van beschikbaarheid.
  3. VIP Access hotelupgrades: Gold leden genieten bij het inchecken van upgrades, onder voorbehoud van beschikbaarheid, bij meer dan 1.400 deelnemende VIP Access hotels. Deelnemende hotels kunnen gevonden worden door uit het kijken naar het VIP Access icoon op Expedia.nl wanneer je boekt. VIP Access-hotelupgrades zijn alleen bestemd voor de hoofdeigenaar van het account en worden enkel verstrekt aan bijkomende reizigers die geboekt werden via het Gold-account van het lid naar goeddunken van het hotel en onder voorbehoud van beschikbaarheid.
  4. Toegewijde klantenservice: Gold leden ontvangen een express klantenservice van een exclusief team toegewijde Expedia Rewards Gold reisspecialisten, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
  5. Exclusieve Gold deals: van tijd tot tijd worden exclusieve, speciale deals gegeven aan Gold leden.
  6. Exclusieve voordelen van een toegewijde conciërgeservice in Hawaï en Orlando bij Expedia Local Expert®. Er kunnen beperkingen gelden. Onder voorbehoud van wijzigingen naar eigen goeddunken van Expedia. Kortingen gelden niet voor activiteiten die zijn geboekt via Expedia.nl.