Begin van hoofdinhoud

 

Lokale activiteiten - €10 korting op bepaalde activiteiten!

 

Kortingscode: afgen10activities25

 

 

 

In aanmerking komende boekingen: Deze Kortingscode kan uitsluitend worden gebruikt om korting te krijgen op boekingen voor bepaalde activiteiten die online worden geboekt bij www.expedia.nl en die worden vooruitbetaald op het moment van boeken. Het gebruik van deze Kortingscode is onderworpen aan de onderstaande Belangrijke Beperkingen en de Kortingscodevoorwaarden.

 

 

 

BELANGRIJKE BEPERKINGEN

 

Waarde van de Kortingscode: €10 korting. 

 

Minimaal te besteden bedrag: € 100 (het minimaal te besteden bedrag is de reserveringsprijs van de activiteit, exclusief enige belastingen, vergoedingen of bijkomende kosten). Dit Minimaal te besteden bedrag dient in één (1) transactie te worden uitgegeven (d.w.z. voor één (1) boeking van een activiteit).

 

Inwisselingsperiode Kortingscode : van 00.01am CET op 20.08.2018 tot 23:59pm CET op 26.08.02018

Activiteitperiode: de datum van de geboekte activiteit dient te liggen tussen 20.08.2018 n 31.03.2019 (inclusief). In het geval de geboekte activiteit langer duurt dan één dag, dient de totale duur van de activiteit binnen deze datums te liggen.

 

Hoe gebruikt u uw Kortingscode:

 

 • Om deze Kortingscode te kunnen gebruiken, dient u ouder te zijn dan 18 jaar en wettelijk woonachtig te zijn in Nederland. U dient binnen de Inwisselingsperiode een activiteit te boeken die plaatsvindt binnen de hierboven genoemde Activiteitperiode.

 • Gedurende het boekingsproces ziet u, wanneer u op de betalingspagina bent aangekomen, een link “Kortingscode invullen”, waarop u kunt klikken teneinde uw Kortingscode in te typen.

 

·         Vul de Kortingscode in het betreffende vakje in en klik vervolgens op de knop “Korting Toepassen”. Indien uw boeking hiervoor in aanmerking komt, zal de toepasselijke korting worden afgetrokken van de prijs van de geboekte activiteit. De korting geldt niet voor enige belastingen, toepasselijke vergoedingen of bijkomende kosten met betrekking tot uw boeking.

 

·         Boekingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en zijn onderworpen aan de voorwaarden van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de activiteit. De gebruikelijke boekingsvoorwaarden van Expedia zijn van toepassing (zie https://www.expedia.nl/p/support/websiteterms).

 

·         U kunt deze Kortingscode slechts éénmaal gebruiken en uitsluitend de volledige waarde ervan. U kunt deze niet opnieuw gebruiken, zelfs niet indien u uw boeking annuleert. Er is een limiet van één (1) Kortingscode per boeking. Deze Kortingscode kan niet worden gebruikt in combinatie met andere waardebonnen, promoties of aanbiedingen.

 

Deze Kortingscode kan niet worden gebruikt voor:

 

 • Boekingen van meerdere activiteiten (bijv. boekingen voor meer dan één activiteit die beschikbaar zijn via www.expedia.nl als onderdeel van dezelfde boekingstransactie).

 • Pakketboekingen (bijv. vlucht + hotel + huurauto of voor pakketaanbiedingen van derden), losstaande hotels, of losstaande vluchten, ongeacht of deze wel of niet worden geboekt naast de betrokken activiteit.

 • Boekingen die worden betaald op de locatie waar de activiteit plaatsvindt (de Kortingscode kan uitsluitend worden gebruikt voor vooruitbetaalde activiteitboekingen).

 • Activiteiten die beschikbaar zijn voor boeking bij Disneyland (Californië, VS), Disney World (Florida, VS) en Disneyland (Parijs, Frankrijk).

 

KORTINGSCODEVOORWAARDEN

 

 1. Met inachtneming van de Belangrijke Beperkingen die hierboven zijn vermeld en van deze Kortingscodevoorwaarden, kan deze Kortingscode worden gebruikt voor vooruitbetaalde activiteitboekingen die online worden gemaakt via www.expedia.nl.

 2. De Kortingscode kan niet worden ingewisseld voor activiteiten in Disneyland (Californië, VS), Disney World (Florida, VS) en Disneyland (Parijs, Frankrijk). De lijst van activiteiten die van de Kortingscode zijn uitgesloten, kan te allen tijde worden gewijzigd en Expedia zal deze Kortingscodevoorwaarden alsdan dienovereenkomstig wijzigen.

 3. De Kortingscode kan uitsluitend gebruikt worden voor een in aanmerking komende boeking van één enkele activiteit. De Kortingscode kan niet worden gebruikt indien een boeking meer dan één afzonderlijke activiteit omvat als onderdeel van een enkele boekingstransactie.

 4. Op de voorwaarde dat u het Mimimaal te besteden bedrag uitgeeft voor één (1) boeking, geeft de Kortingscode u recht op € 10 korting op de prijs van de door u gekozen, in aanmerking komende activiteit, vóór toepassing van enige belastingen, toepasselijke vergoedingen of aanvullende kosten.  

 5. De Kortingscode kan niet worden ingewisseld voor belastingen, kosten van toeleveranciers, annulerings- of wijzigingskosten, administratieve kosten of andere overige kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige kosten of vergoedingen die eventueel betaald te dienen worden voor extra gasten die de activiteit bijwonen, parkeerkosten en andere vergoedingen). Dergelijke kosten zijn volledig voor de verantwoordelijkheid van de klant en dienen betaald te worden wanneer u uw boeking doet, of bij aankomst bij de locatie van de activiteit, afhankelijk van wat hiervoor van toepassing is.

 6. De Kortingscode kan niet worden gebruikt voor een boeking die al eerder is gemaakt. De Kortingscode kan slechts éénmaal worden gebruikt en zal worden beschouwd als volledig ingewisseld zodra een in aanmerking komende boeking is gemaakt. De Kortingscode heeft geen contante waarde en er zal geen restitutie of alternatief in contanten worden aangeboden. Er is geen restwaarde en er wordt geen tegoedbon verstrekt indien het bedrag van de aankoop van de gekozen activiteitboeking minder bedraagt dan het bedrag van de Kortingscode. De Kortingscode kan niet worden hergebruikt, zelfs niet in het geval u de boeking wijzigt of annuleert.

 7. De Kortingscode mag niet worden gebruikt door: (a) werknemers of agenten van Expedia of van enige van haar dochterondernemingen of aan haar gelieerde ondernemingen, of hun directe familie of leden van hun huishouden; of (b) werknemers of agenten of uitvoerders van de activiteiten die online geboekt kunnen worden bij www.expedia.nl, of enige van hun respectievelijke dochterondernemingen of aan hen gelieerde ondernemingen, of de directe familie en leden van het huishouden van dergelijke werknemers of agenten; of (c) ieder die anderszins verbonden is met de uitvoering of nakoming van activiteitboekingen die online kunnen worden gemaakt bij www.expedia.nl (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de aan reisbureaus gelieerde programmapartners), samen met hun respectievelijke werknemers en agenten en hun directe familie en leden van hun huishouden.

 8. De Kortingscode is niet geldig indien deze bij de wet is verboden. Onjuist gebruik door u van de Kortingscode, waaronder begrepen – zonder beperkt te zijn tot – het publiceren of verkopen van de Kortingscode, is verboden, resulteert in vervallenverklaring van het gebruik van de Kortingscode, en vormt mogelijk fraude.

 9. Deze Kortingscode mag niet worden overgedragen of verkocht. Kortingscodes die worden verkregen via ongeoorloofde kanalen, die afwijken qua vorm, gewijzigd, gekopieerd, nagemaakt, beschadigd en gemanipuleerd zijn, dan wel waarmee op enigerlei wijze is geknoeid, worden als ongeldig beschouwd.

 10. Expedia behoudt zich het recht voor om dit aanbod te allen tijde te wijzigen of in te trekken en om enige boekingen die zijn gedaan waarbij de Kortingscode op onjuiste wijze is verkregen of is gebruikt of enige speculatieve, valse of frauduleuze boekingen te annuleren.

 11. Expedia, Inc. ("Expedia") 333, 108th Avenue NE, Bellevue, WA 98004, Verenigde Staten, is de organisator van deze actie.

 

Naar boven